Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

INGEV, Eleleyiz projesi ile NEET (ne eğitimde ne istihdamda olan) kadınların ekonomik olarak güçlenmesini hedefliyor. Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin’de başlayan proje, depremden etkilenin kadınların istihdamını artırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında bugüne kadar 11 bin kadına kariyer mentorluğu sunuldu ve 100 kadına dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi ve ön muhasebe gibi birçok konuda mesleki eğitim verildi. İNGEV, “Eleleyiz” projesini, Avrupa Birliği finansal desteğiyle UN Women tarafından uygulanan “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Güçlü Sivil Alan” projesi kapsamında yürütüyor. 18-29 yaş arasında olan NEET kadınların ihtiyaçlarına odaklanan proje, mesleki eğitimlerle NEET kadınların mesleki becerilerini artırmayı hedefliyor. İhtiyaç analizleri, eğitimler, mentorluk ve danışmanlıklarla ilerleyen projenin bu üç ildeki istihdama katkı yapması hedeflenirken, Şanlıurfa, Gaziantep ve Mardin’de genç kadınların ekonomik güçlenmesi için önemli bir modele dönüşüyor.