Çağdaş Toplumcu İnşaat Mühendisleri Grubu olarak yeniden aday olduğunu açıklayan Şube Başkanı Burkay Güçyetmez, “Kamu ve meslektaş çıkarlarını gözeten önemli çalışmalar yaptık, birlikte ürettik, birlikte yönettik, güçlü adımlarla mücadelemize devam edeceğiz, yola devam” dedi.
 
DEPREM ÇALIŞTAYI YAPTIK
 
Güçyetmez, 6 Şubat depremlerinin ardından kamuoyunun  bilgilendirilmesi, hasarlı binaların durumu ve kentin muhtemel depremlere hazırlanması konusunda deprem sonrası sürece yön veren İMO Gaziantep Şubesi’nin, geçtiğimiz ay düzenlediği Deprem Çalıştayı ile de önemli bir etkinliğe imza attığını belirtti. Güçyetmez, "Odamız; meslek mensuplarının onur, hak, yetki ve mesleki çıkarlarını korumak, çalışma koşullarını iyileştirmek, işsizlikle mücadele etmek gibi görevlerinin yanı sıra, kamu faydasını gözetmek, sağlıklı ve güvenli yapıların oluşturulmasını sağlamak, toplumun ve toplumsal değerlerin yanında olmak gibi çok önemli ve vazgeçilemez çalışma alanlarına sahiptir" dedi.
 
GÜÇLÜ BİR SES OLDUK
 
İMO’nn, insan odaklı bir meslek odası olduğunu belirten Güçyetmez, “İnsana dair ne varsa mesleğimizle ilgilidir. İnşaat mühendisliği, güvenli ve sürdürülebilir yapılaşma açısından önemi ve gerekliliği tartışılamaz bir meslek alanıdır. Yapı üretiminin, insanların can ve mal güvenliği açısından en kritik üretim faaliyetlerinden biri olduğu dikkate alınırsa bu üretimin doğru bir şekilde planlanması, gerçekleştirilmesi ve denetlenmesi açısından inşaat mühendisleri hayati bir rol oynamaktadırlar. 6 Şubat depremleri sonrası Oda tarihimizin en zorlu süreçlerini yaşadık. Birleştirici, tecrübeli, idealist ve tutarlı bir yönetim anlayışımızla güçlü bir ses olduk” diye konuştu.
 
SES GETİREN ÇALIŞMALARA İMZA ATTIK
 
Hasar tespit eğitimi düzenlediklerini söyleyen Güçyetmez şunları söyledi:“AFAD ve Çevre Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde meslektaşlarımıza yaptığımız çağrılarla hasar tespiti için gönüllü meslektaşlarımızdan oluşan ekipler oluşturduk ve daima sahada olduk. Deprem bölgelerindeki hasarları yerinde incelemek için, deprem bölgelerine teknik geziler düzenledik. Düzenlediğimiz Gaziantep Deprem Çalıştayı ile sadece Gaziantep’te değil Türkiye’de ses getiren çok önemli bir çalışmaya imza attık.
İşsizlik ve istihdam sorununa çözüm üretebilmek adına iş arayan meslektaşlarımızla işverenleri buluşturma platformları oluşturup, meslektaşımızın iş bulabilme ve doğru işlerde çalışabilmelerine yardımcı olduk. Meslektaşlarımızın haklarını, emeklerinin karşılıklarını alabilmeleri için onlarla birlikte mücadeleye durmadan devam edeceğiz”
 
HER ŞANTİYEYE BİR ŞEF
 
Güçyetmez, her geçen gün sayısı artan inşaat mühendislerinin üniversitelerde arzu ettikleri nitelikte eğitimi almakta zorlandıkları gibi, mezuniyet sonrasında yönlerini bulmakta da güçlük çektiklerini belirtti. Güçyetmez, “Meslektaşlarımız çok zor şartlarda hayatını idame ettirmeye çalışmakta, hak ettikleri mesleki itibarı görememektedir. Meslektaşlarımızın bilgilerini güncellemek, geliştirmek ve yükseltmek için düzenli olarak meslek içi eğitimler, seminerler ve teknik geziler düzenledik. 'Her Şantiyeye Bir Şef', 'Boşuna mı Okuduk?' , 'Yetkin Mühendislik Yasası ' kampanyalarımızla meslektaşlarımızın sesini güçlü şekilde kanun koyuculara, kamuoyuna ve sektör paydaşlarımıza duyurduk. Kamu ve meslektaş çıkarlarını gözeten çalışmalar yaptık, birlikte ürettik, birlikte yönettik, güçlü adımlarla mücadelemize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Tarımda önemli toplantı Tarımda önemli toplantı

BİNALARA PERİYODİK MUAYENE SİSTEMİ GETİRİLMELİ

‘Mezun olduğumuzda ettiğimiz mühendis yemini ile hiçbir meslektaşımız isteyerek bilerek mesleğini kötüye kullanmaz ve suç işlemez’ diyen Güçyetmez, “Tutuklu üyelerimizin durumu en önemli gündem maddemiz olmaya devam edecektir bir an önce yargı karşısına çıkarılarak tutukluluk hallerinin sona ermesi en büyük dileğimizdir. Bir inşaat mühendisinin yaptığı binadan ömür boyu sorumlu tutulması son derece yanlıştır. Binalara periyodik muayene sistemi getirilmeli, tüm sorumluluk meslektaşlarımıza bırakılmamalı ve acilen kapsamlı bir meslek yasası çıkarılmalıdır.  İnşaat Mühendisleri Odasının tarihsel değerlerini sahiplenen, emekten yana olan bir anlayışıyla ve özellikle üyelerimizin yoğun talepleri ile içinde bulunduğumuz bu zorlu koşullarda mesleğimize, meslektaşlarımıza ve topluma  hizmet etmek için yolumuza güçlü adımlarla devam edeceğiz. Üyelerimizi meslek odamızı sahiplenmeye, dayanışmaya, meslek ilkeleri ışığında bir araya gelmeye davet ediyoruz."