Toplantıda Yaprak ve Çakmak Mahallelerinin, yeniden analizinin yapılarak imar planının revize edilmesi gerektiği görüşüne varıldı. 

Mimarlar Odası Başkanı Aslı Tezel, Makine Mühendisleri Odası’ndan Kemal Keskin, Mimarlar Odası Onur Kurulu Üyesi B.Sıtkı Severoğlu, Gaziantep Kulübü Başkanı Kübra Kayın, Mimarlar Odası Geçmiş Dönem Başkanı Mehmet Cemil Açıkkol, Mimarlar Odası Geçmiş Dönem Başkanı H.Özgür Girişken Mimarlar Odası Geçmiş Dönem Başkanı Zafer Okuducu, Mimarlar Odası Geçmiş Dönem Başkanı Gülay Ergün Gaziantep Turizm Derneği Başkanı Tarık Aytekin’in hazır bulunduğu toplantıda Çakmak ve Yaprak Mahallesi ile ilgili fotoğrafları  görüşme yapıldı ve Koruma amaçlı imar planı (KAİP) üzerinden incelemeler sağlandı.

ÖNERİLER SIRALANDI

Önemli isimlerin yer aldığı toplantı sonrasında ortak öneriler gündeme getirildi.  Yıkılan yapıların, geleneksel olması nedeniyle tescilli olmamasına rağmen korunması gerektiğini belirtilen önerilerde, “Yıkılan binaların mevcut fotoğraflarına dayanılarak projelendirilip inşaatlarının yeniden yapılması sağlanmalıdır.  Gaziantep’in en eski bölgelerinden birisi olan bu alan için rölöve, restitüsyon, rekonstrüksiyon ve restorasyon projeleri hazırlanarak, tarihi dokunun korunması sağlanmalıdır.”

KONTROLLERİNİN YAPILMASI ZORUNLULUK

“Bu alanın yani Yaprak ve Çakmak Mahallelerinin, yeniden analizinin yapılarak imar planının revize edilmesi gereklidir.

Tüm yıkımlar KUDEB ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulu kararı ve kontrollerinde yapılması zorunludur.
Bölge için uygulama projesi hazırlanmadan tescilli yapı ve koruma alanı içinde kalan yapılar, geleneksel yapıların yıkılması doğru değildir. Tehlike arz eden geleneksel yapılar için yıkılması dışında bilimsel tedbirler alınmalıdır.”

YIKIM KONTROLLÜ YAPILMALIDIR

“Bahsi geçen tüm kurumların yani Mimarlar Odası, Büyükşehir Belediyesi (KUDEB), Şehitkamil Belediyesi, Kültür Varlıkları Koruma Kurulu ve Müze Müdürlüğünün ortak çalışması neticesinde bölge için proje elde edilmesi sağlanmalıdır. Bunun için yerinde inceleme, tespit, fotoğraflama, arşivleme ve rölöve çalışmaları acilen yapılmalı ve ortaya çıkacak projeden sonra yıkım çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Yapılacak yıkımların kesinlikle iş makinaları ile değil, kontrollü bir şekilde elle yapılmalıdır.”