Ortaya çıkan durumda idare tarafından hiç bir işlem yapılmadığını belirten Başderici, “Bu ihbardan hemen 3 ay sonra 06 Şubat 2023 depreminde ihbar edilen bina tamamen yıkıldı. 4 kişi enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. İdarenin cevabı ise hiçbir kusur ve sorumluluğumuz yoktur şeklinde oldu” dedi. 

AFAD’I ARAMIŞ

Başderici, “23/11/2022 tarihinde Gaziantep ilinde evinin yapısından şüphelenen vatandaş AFAD'ı arayarak ''Ya şimdi benim az önce bi gözümü çarptı da bir ev, ya ev ayrılmış tamam mı, yani bi deprem olsa Allah muhafaza yıkılma durumunda yani, yani bunu nasıl edebiliriz yani, şu an beni gözüme çarptı da, şu anda deprem olmuş, bi sallansa yani.'' şeklinde ihbarda bulunmuştur. AFAD ise belediyeye yönlendirmiş vatandaş sonrasında da belediyeyi arayarak durumu izah etmiştir. Ancak idare tarafından hiçbir işlem yapılmamıştır. Bu ihbardan hemen 3 ay sonra 06 Şubat 2023 depreminde ihbar edilen bina tamamen yıkıldı. 4 kişi enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi. İdarenin cevabı ise hiçbir kusur ve sorumluluğumuz yoktur şeklinde oldu…” dedi. 

KAÇAK YAPIYDI

Çocuk istismarında yüz kızartıcı sonuç Çocuk istismarında yüz kızartıcı sonuç

Yıkılan taşınmazın yapı ruhsatı, yapı kullanma izni belgesinin bulunmadığını ve kaçak yapı  oluğunu belirten Başderici, mevzuatı anlattı: “3194 sayılı İmar Kanunu'nun 31.maddesi uyarınca inşaatın bitme gününün, kullanma izninin verildiği tarih olduğu, kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapıların, izin alınıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmayacakları, ancak kullanma izni alan bağımsız bölümlerin bu hizmetlerden istifa ettirileceği kuralına yer verilmiştir”

MÜHÜRLENMESİ LAZIM

“3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 32.maddesi uyarınca  ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine veya ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılarda projelerine ve ilgili mevzuatına aykırı yapı yapıldığı tespite edildiğinde mühürlenerek yıkımı gerçekleştirilir.
*Peki Danıştay bu konuda ne diyor? -''...Uyuşmazlık konusu yapının ruhsatsız olduğu belirtilmekte ise de; belediyenin denetimi altında bir bölgede ruhsatsız yapı yapılmasında idarenin hizmet kusurunun bulunduğu, her türlü denetim ve kontrollerin yeterince yapılmaması ve görevin gereği gibi yerine getirilmemesi nedeniyle davalı Belediyenin kusurlu bulunduğu...'' (DİDDK'nın 13/05/2015 tarihli, 2014/2411 Esas, 2015/1784 Karar)