Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bayram, Gaziantep, Erzurum, Yozgat ve Çorum'da hava kirliliğinin halk sağlığını ciddi anlamda tehdit edecek boyutlara ulaştığı uyarısında bulundu. Bayram, hava kirliliğinin astım ve kronik tıkayıcı akciğer hastalığı (KOAH) gibi akciğer hastalıkları ile kalp hastalıklarına bağlı hastane başvuruları ve ölümleri arttığını söyledi.ÖLÜMLER ARTIYOR"Ancak, önemli ölçüde sanayileşen Gaziantep gibi kentlerle, kışların sert geçtiği Erzurum, Yozgat, Çorum, gibi kentlerimizde özellikle kış aylarında hava kirliliği düzeylerinde sağlığı ciddi olarak tehdit edecek artışlar yaşanmaktadır" diyen Bayram, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Hava kirliliğinin sağlık üzerindeki etkilerini araştıran çalışmalar, hava kirliliği düzeylerindeki artışa bağlı olarak astım ve kronik tıkayıcı akciğer hastalığı (KOAH) gibi akciğer hastalıkları ile kalp hastalıklarına bağlı hastane başvurulan ve ölümlerin, arttığını göstermiştir. Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerini azaltmak için çeşitli önlemler almak başta bu konuda sorumluluğu olan kurum ve kuruluşların işidir. Ancak, kamuoyunun ve sivil toplum örgütlerinin konuya sahip çıkması, bu konuda bir bilinç oluşturması sorunun çözümünde aynı derecede önem taşımaktadır."YENİ TİP HAVA KİRLİLİĞİHava kirliliğinin gerek Türkiye'de ve gerekse dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam ettiğini ifade eden Prof. Dr. Bayram, "Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, bir yandan büyüyen endüstri ve artan taşıt trafiği ile beraber ortaya çıkan bu 'yeni tip hava kirliliği' sorunu yaşanmakta, diğer yandan kömür ve petrol gibi geleneksel fosil yakıtların hala temel enerji kaynakları olarak yoğun kullanılmaları sonucu hava kirliliği ciddi boyutlarda seyretmekte, özellikle düşük kaliteli linyit ve sıvı kalorifer yakıtı nedeniyle kirlilik düzeyleri çok yükseklere çıkabilmektedir" uyarılarına yer verdi.ANTALYA'DA KONUŞTUAntalya'nın Kemer ilçesinde yapılan Türk Toraks Derneği 10. Yıllık Kongresi'nde hava kirliliğine bağlı hastalıklar ve özellikle akciğer rahatsızlıkları masaya yatırıldı. Kongrede, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Bayram, "Hava Kirliliği ve Sağlığımız" konulu bir sunum yaptı.