1. YAZARLAR

  2. Tüketici Köşesi

  3. HAKLARINIZI BİLİYOR MUSUNUZ ?
Tüketici Köşesi

Tüketici Köşesi

Yazarın Tüm Yazıları >

HAKLARINIZI BİLİYOR MUSUNUZ ?

A+A-

80- Bağlı kredi teminat yöntemi olarak kabul edilmekte midir?

Ön ödemeli konut satışının bağlı kredi ile yapılması halinde, kullandırılan kredi tutarında teminat sağlanmış olur. Ancak, satıcı kullanılan bağlı kredi tutarının üzerinde kalan tutarı, ayrıca teminat altına almak zorundadır.

VI- MESAFELİ SÖZLEŞMELER:

81- İnternet veya telefon üzerinden alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyim?

Alışveriş yapılması düşünülen internet sitesi hakkında ön araştırma yapmak ve internet sitesi üzerinde satıcının “ticari unvanını”, “açık adresini” ve “diğer iletişim bilgilerini” kontrol etmek hem güvenilir satıcıdan alışveriş yapmak hem de mağduriyet yaşamanız halinde, hak arama yoluna başvuruda size kolaylık sağlamak açısından faydalı olacaktır. Ayrıca internet veya telefon üzerinden alışveriş yapmadan önce, mutlaka fiyat araştırması yapılmalı, ürünün yaklaşık fiyatı ile ilgili önceden bilgiler edinilmeli ve eğer ürüne ait bir açıklama ya da fiyatla ilgili bir iddia gerçekçi değilse alışveriş tercih edilmemelidir.

82- Mesafeli yöntemle alışveriş yaparken satıcının sözleşme öncesi yükümlülüğünün kapsamı nedir?

Satıcı, gerçekleştireceğiniz mesafeli sözleşmeye dair bazı hususlar hakkında sizi sözleşme kurulmadan (herhangi bir ödeme yapmadan) önce bilgilendirmek zorundadır. Bu husus mevzuatta “ön bilgilendirme” olarak düzenlenmiştir. Bu bilgilere örnek olarak satıcının adı, unvanı, açık adresi, telefon numarası, satın alacağınız malın temel özellikleri, vergiler dâhil toplam fiyatı, varsa diğer ek masraflar, cayma hakkına ilişkin bilgiler, hak arama yolları vb. verilebilir. Bu bilgilerin yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcıya aittir.

83- Satıcı ön bilgilendirme hususunda gereği gibi hareket etmemişse ne olacaktır?

Ön bilgileri gerektiği gibi yapmamanın satıcı açısından olumsuz sonuçları vardır. Örneğin, satıcı ek masraflara ilişkin bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirmemişse, tüketici bunları karşılamakla yükümlü değildir. Yine satıcı, tüketiciye cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde ön bilgilendirme yapmamışsa, cayma hakkınızı kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı olmazsınız ve bu süre kendiliğinden (cayma süresinin bittiği tarihten itibaren) bir yıla çıkar.

Diğer taraftan, satıcı, siz siparişinizi onaylamadan hemen önce, vereceğiniz siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği hususunda sizi açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirmek zorundadır. Aksi halde siparişiniz ile bağlı olmazsınız. Satıcı ön bilgileri edindiğinizi kullanılan (telefon, internet gibi) uzaktan iletişim aracına uygun olarak teyit etmenizi sağlamak zorundadır. Aksi halde sözleşme kurulmamış sayılacaktır.

84- Satıcı ön bilgilendirmeye ilişkin hususları tüketiciye nasıl vermelidir?

Satıcı, ön bilgilendirmeye dair olarak ayrıntıları Yönetmelikte belirtilen tüm hususlarda, tüketiciyi, kullanılan (telefon, internet gibi) uzaktan iletişim aracına uygun olarak anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirmek zorundadır. Satıcı bu bilgilendirmeyi yaparken, internet sitesi üzerinden genel bir şekilde bilgilendirme yapamaz, ancak size özel kullanıcı adınız ve şifreniz ile siteye giriş yapıp tarafınıza ait bir sayfada bu bilgilere yer verebilir. Bu bilgilerin yapıldığına ilişkin ispat yükü satıcıya aittir. Tüketicinin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, makul bir süre incelemeye elverecek şekilde kaydedilebilmesini ve değiştirilmeden kopyalanabilmesini sağlayan ve istenen her zaman bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren “kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri” her türlü araç veya ortamdır.

86- Mesafeli sözleşme yöntemiyle bir ürün satın aldım, ancak ürünü beğenmedim. Bu durumda ne yapabilirim?

Tüketici mesafeli sözleşmede on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin cayma hakkına sahiptir. Bu süre eğer “mal” satın alınacak ise mal tesliminden itibaren; “hizmet” satın alınacak ise hizmet sözleşmesinin kurulduğu andan itibaren başlar. Bunun yanı sıra sözleşmenin kurulmasından malın teslimine kadar olan süre içinde de her zaman cayma hakkınızı kullanabilirsiniz.

87- Mesafeli sözleşme yöntemiyle bir ürün satın aldım, ancak ürünün arızalı olduğu anlaşıldı. Bu durumda ne yapabilirim? Yine on dört günlük cayma hakkı süresi ile mi sınırlıyım?

Hayır, bu durumda 6502 sayılı Kanunun ayıplı mal hükümleri gereği iki yıllık zamanaşımı süresi içerisinde (sözleşmeden dönüp bedel iadesini de içeren) Kanunda yer alan diğer seçimlik haklarınızı kullanabilirsiniz.

88- Cayma hakkımı nasıl kullanabilirim? Telefon ile de kullanabilir miyim?

Cayma hakkı, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı gibi yöntemlerle kullanılabilir. Ancak cayma hakkı ispat açısından sıkıntı yaratabileceğinden mevzuat gereği telefon ile kullanılamamaktadır. Bu hakkınızı kullanmak istediğinize dair bildirimi süresi içinde satıcıya yöneltmeniz yeterli sayılacaktır. 

Önceki ve Sonraki Yazılar