Google, 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren dünyada ün kazanan mimar, mimari restorasyon uzmanı, eğitimci ve yazar Eugene Emmanuel Viollet-le-Ducın 200üncü doğum gününü hazırladığı özel doodle ile kutladı.Eugene Emmanuel Viollet-le-Duc kimdir?1814 yılında Pariste doğumlu Eugene Emmanuel Viollet-le-Duc, Gotik mimarlığın canlanmasına katkıda bulunmuştur. Çok sayıda kitap yazmıştır. Yaşadığı dönemde yaptığı çalışmalar sayesinde Fransanın Ortaçağ yapısını inceleyip restore ederek ayakta kalmalarını sağlamıştır. Çağdaşlarının aksine, Gotik mimarlığı tekrar eden mimari biçimler üretmeyi değil, bu mimari mirasın dehasıyla her çağın ihtiyaç ve teknolojisine göre dönüşebilen; ulusal, akılcı ve modern yapılar yapmayı amaçlamıştır.Osmanlı İmparatorluğuna hiç gelmemiş olan Eugene Emmanuel Viollet-le-Ducün Osmanlı mimarlığını da onun düşüncelerini benimseyen ve uygulayan mimarlar ve mimarlık tarihçileri yoluyla etkilediği tespit edilmiştir. Osmanlı mimarlığı 18. yüzyıldan sonra modernleşme amacıyla Avrupanın benimsediği üslupları takip etmiş, neo-Klasik, neo-Rönesans, neo-Gotik, neo-Barok ve Oryantalist üslupların mimari elemanlarından seçmeci bir tutumla biçimlenmiştir. 1873 Dünya Fuarında Osmanlı mimarlığının tanıtılması amacıyla hazırlanan Usul-i Mimari-i Osmani kitabı Osmanlı mimarlığının kendi kimliğine dönüşünün başlangıcıdır. Viollet-le-Ducün öğretilerini uygulayan öğrencisi Leon Parvillée Osmanlı mimarlığının kurallarını, Celal Esat Arseven de Osmanlı mimarlığının diğer İslam ülkelerinin mimarlığından ayrılan özelliklerini belirlemişlerdir. Mimari eğitim ve uygulama alanında Osmanlı kimliğinin ulusal bir mimarlık olarak benimsenmesinde Viollet-le-Ducün düşüncelerini benimsemiş olan Alexandre Vallaury ve Kemalettin Bey etkin olmuşlardır.İşte Eugene Emmanuel Viollet-le-Duc doodleı