GAÜN Mavera Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan sempozyumda, uluslararası alanda birçok araştırmacı, akademisyen ve uzmanlar bir araya gelecek. 2. Uluslararası Göç Çalışmaları Sempozyumda göç dalgaları, göçün dünya genelindeki etkilerini, değişen dinamikleri ve çeşitli perspektifleri ele alınacak. Sempozyumla ilgili açıklamada bulunan GAÜN Göç Enstitüsü Müdürü ve Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Zeynel Özlü, göçle ilgili teorilerin, bilimsel araştırmaların ve kurumsal uygulamaların ortak bir paydada bir araya getirilmesinin amaçlandığını ve konunun bilimsel çerçevede ele alınacağını söyledi.Sinerji OluşturulacakProf. Dr. Özlü konuşmasında şunları kaydetti: "Bu amaç ve kapsam doğrultusunda göç çalışmaları alanında bilimsel çalışmalar yapan başta bilim insanlarının, kurum yetkililerinin saha çalışmalarının ve lisansüstü öğrencilerinin bir araya getirilerek bir sinerji oluşturulması amaçlanmaktadır. Sempozyumda sunulan bildiriler, hakem sürecinden sonra elektronik ve basılı bir şekilde bildiriler kitabında yayınlanacaktır. Ayrıca elde edilecek veriler ve sempozyum sonucu oluşacak öneri ve teklifler karar alıcılara ulaştırılarak pratik uygulamalara destek sunulacaktır."