Vali Çevik Gaziantep’te 4 yıl görevde kaldı 

Selanik doğumlu Vali Ali Rıza Çevik, 1935-1939 yılları arasında Gaziantep valiliği yaptı. Çevik, 23 Mayıs 1953 yılında hayatını kaybetti.  

İki kez Valilik yapan isim İki kez Valilik yapan isim

Selanik Askerî Rüştiyesi ile Merkez Îdâdîsi’nde orta ve lise öğrenimini tamamladı. Temmuz 1909’da Mülkiye’den mezun oldu. 3 Eylül 1909’da tayin edildiği Kosova Vilayeti Maiyyet Memurluğu’nda stajını tamamladı. Köprülü ve Palanga Kazaları kaymakam vekilliklerine bir süre görevlendirildikten sonra kaymakamlığa terfi etti. 11 Mayıs 1914’te Sivrihisar, 13 Aralık 1916’da Bergama kaymakamlıkları yaptı. 15 Aralık 1919’da Keşan Kaymakamlığı’na nakledildi ise de Keşan’a gitmediğinden istifa etmiş sayıldı. Sözü geçen tarihten itibaren dokuz yıla yakın İstanbul ve Eskişehir’de ticaretle meşgul oldu. 1927’de tekrar mülkiye mesleğine döndü. 27 Temmuz 1927’de 2. defa Sivrihisar kazası Kaymakamlığına atandı. 4 Şubat 1930’da Beyoğlu Kaymakamlığı, 30 Eylül 1930’da İstanbul Polis Müdürlüğü, 1932 Nisan’da İstanbul Vali Muavinliği ile 1935’te Gaziantep Valiliği yaptı. 17 Temmuz 1939 - 11 Temmuz 1941 tarihleri arasında Emniyet Genel Müdürlüğü, 31 Mayıs 1941’de Dahiliye Vekâleti Müsteşarlığı, 25 Mayıs 1942’de Manisa valiliği yaptı. Manisa valiliği yaptığı sıralarda bir okul yaptırdı. 1949 yılında emekli oldu. 

En kısa süren Valilik 

Vali Ali Rıza Çevik’ten sonra makama oturan İbrahim Şefik Bicioğlu, 27 Şubat 1939 oturduğu makamdan 04.06.1939 yılında ayrıldı. Bicioğlu, 3,5 ay Gaziantep Valiliği yaptı.   İbrahim Şefik Bicioğlu 1892 yılında Edirne’de dünyaya geldi. Arif Efendi ile Şevkiye Hanımın oğludur. İlk ve orta öğrenimini Edirne’de tamamladı. 1912 yılında Mülkiye’den pekiyi derece ile mezun olduktan sonra Edirne Maiyyet Memurluğuna atandı. İki yıl sonra yine Edirne’de Bölge İskân Müfettişi oldu. Birinci Dünya Savaşı yıllarında, Kafkas ve Filistin Cephelerinde, Yedek Subay olarak askerlik hizmetini yaptı. Terhisini müteakip, önce Kırklareli, sonra da Edirne İskân ve Muhacirin Memurluklarında bulundu. 1920 yılında Kavaklı Kaymakamlığına tayin edildi. Oradan İskân Müdürü olarak Samsun’a gönderildi. 1927yılında Lüleburgaz Kaymakamlığına, 1929 yılında da Mülkiye Müfettişliğine getirildi. 1936 yılında Bingöl Valiliğine atanan Bicioğlu, daha sonra sırasıyla Elazığ ve Gaziantep Valilikleri yaptı. 1940’da içişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığına tayin edildi. Bir yıl sonra. 31 Temmuz 1941 Tarihinde Afyonkarahisar Valisi oldu. 18 Kasım 1946’da Bilecik Valiliği’ne, 1947’de İçel Valiliği’ne atanan Bicioğlu, 1949 yılında emekliye ayrıldı. Emekli olduktan sonra İstanbul’da yerleşti. 7 Mart 1968 tarihinde vefat etti. Evli ve üç çücuk babasıydı. Fransızcayı iyi konuşurdu. I.Dünyü Savaşındaki yararlı hizmetlerinden dolayı "Harb Liyakat Madalyası" ile taltif edilmişti. Ayrıca Kiğı Belediyesi kendisine "Fahri Hemşehrilik" vermişti. 

YARIN: UNUTULMAZ VALİ BURHANETTİN KETER