Çocuklar nitelikli eğitimle buluşacak Çocuklar nitelikli eğitimle buluşacak

Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen seminerin konferans kısmında Doç. Dr. Özkirişçi, yapay zekanın tarihi, çalışma prensibi, gelişimi, görüntü üretim modelleri ve kullanım alanları hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Yapay zeka, tasarım ve sanat işbirliği özelinde, farklı sanat disiplinlerinde üretilmiş çalışmaların incelendiği seminerin workshop kısmında ise, prompt kullanım teknikleri, analizler ve uygulama çalışması yapıldı. Görüntü üretiminde prompt tasarımının yapımı gösterilerek, ideal bir promptta neler olmalı, neler olmamalı konusuna değinildi. Üretilmiş görüntüler üzerinden prompt analizi yapılarak, katılımcılara bir görüntü verilip prompt yazması istendi. Etkinliğin son bölümünde, toplanan promptlarla görüntü üretilerek, orijinal görüntüye daha çok yaklaşan katılımcıya yapay zeka ile ilgili kitap hediye edildi. HABER MERKEZİ

Editör: Ebru Kont