Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) 2021 dönemine hızlı bir başlangıç yaptı.Devam eden ve yeni kabul edilen ‘Erasmus Plus Stratejik Ortaklık’ projeleri ile birlikte toplam ‘9 Erasmus Plus’ projesi ile GAÜN toplumun ihtiyaçlarına cevap veren projeler üretmeye devam ediyor. 2020 Yılı içerisinde uluslararası fonlar tarafından desteklenen araştırma projeleri ile birlikte yürütülen 20’yi aşkın proje bulunuyor. Diğer yandan sadece ‘Erasmus Plus Stratejik Ortaklık Projeleri’ kapsamında yürütülen toplam bütçe tutarı 1,2 milyon Avro’ya ulaştı.İŞBİRLİĞİ YAPILIYORYürütülen tüm proje konuları, akademik yönden desteklenen birçok alana da dokunuyor. Yükseköğretim başta olmak üzere hayata geçirilen projelerin ana kapsamlarını yetişkin eğitimi, mesleki eğitim, gençlik ve okul eğitimi oluşturuyor. 2020 Yılı içerisinde projelerin ana temalarından bazılarını ise kadınlar, otizm ve engelliler gibi toplumun dezavantajlı kesimlerini hedef alan projeler, üstün yetenekli çocuklar, Türkiye ve Avrupa’daki mültecilerin ihtiyaçlarına cevap veren projeler, araştırma ve geliştirme temalı projeler oluşturuyor. Her proje ulus ötesi ortaklar ile hayata geçiriliyor. Böylece projelerin uygulama alanları yerelde ulus ötesi düzeyde farklı ülkelerde de gerçekleşiyor. Bu projelerde ayrıca yerelden ulusala diğer üniversiteler, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği de önemseniyor. GAÜN Avrupa Birliği Araştırmaları Merkezi ise, uluslararası hibe fonlarının takibi, proje fikirlerinin geliştirilmesi, başvuru ve yürütülmesi sürecinde destek veren bir merkez konumunda olup, yeni dönem başvurular için hazırlıklar ve planlamalar devam ediyor.