Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (GASKİ) Türk Akreditasyon Merkezi (TÜRKAK) tarafından içme suyu ve atık su laboratuarlarının yeterliliğini onaylattı.
GASKİ Genel Müdürlüğü’ne bağlı su kalite kontrol laboratuarların 1980 yılından buyana Gaziantep halkı için hizmet verdiğini ifade eden GASKİ Genel Müdürü Fahreddin Uslusoy, laboratuarlarının gelişen teknolojiye göre 2005 yılında fiziki şartlarını iyileştirerek geliştirdiklerini söyledi.
Uslusoy, laboratuarlarının 2007 yılından bu yana da TSE’li laboratuarı olarak hizmet verdiğini kaydetti. 2011 yılında TSEN ISO/IEC17025:2010 onayı aldıklarını ve 2013 yılında da TÜRKAK tarafından içme suyu ile atık su laboratuarlarının yeterliliğinin onaylandığını belirtti.
2013 yılının haziran ayında TÜRKAK tarafından yapılan ikinci gözetim ve denetimin başarıyla sonuçlandığını belirten Uslusoy, yine 2013 yılının aralık ayında AB-0467-T numaralı akreditasyon belgesinin yenilendiğini açıkladı. Uslusoy laboratuar ile ilgili şu bilgileri verdi:
“Laboratuarlarımız içme suyunda PH, bulanıklık, serbest ve toplam klor, elektriksel iletkenlik, toplam sertlik, sülfat, nitrat, magnezyum, kalsiyum, sodyum, amonyum, toplam organik karbon, ecoli bakterilerin tespiti, koliform bakterilerin tespiti, enterekokların tespiti, atık suda, askıda katı madde tayini, kimyasal oksijen ihtiyacı, PH ve yağ-gres tayini olmak üzere akredite edilmiş deney sayısını 14’ten 20’ye yükselterek, bölgenin ilk akredite unvanlı laboratuarları olarak hizmetlerimize devam etmekteyiz.”