“Her yıl aynı gün, değişen bir şey yok” diyen Kalender, “Engelliler bırakın yaşama katılımın artırılmasını, en temel sağlık ihtiyaçlarımızı karşılamaktan bile uzaklaşmaya başlamış durumdayız” dedi. Engellilerin dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de sürekli göz ardı edilebilir bir nüfus olarak görüldüğünü belirten Kalender, “İmzalanan uluslararası sözleşmeler, kabul edilen ulusal yasalar ne yazık ki yok sayılmakta, engellilerin yaşamını iyileştirmeye yönelik kalıcı ve sürdürülebilir bir gelişme olmamaktadır. Engelliler bırakın yaşama katılımın artırılmasını, en temel sağlık ihtiyaçlarımızı karşılamaktan bile uzaklaşmaya başlamış durumdayız” diye konuştu.Zor Koşullara Hapsediliyor“Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliğleri son derece keyfi biçimde değiştirilmekte ve engelliler, kronik hastalar, yaşlılar daha zor koşullara hapsedilmektedir” diyen Kalender, “Çok sayıda engelli için sağlıklı kalabilmenin koşullarını oluşturan örneğin sondalar, kolostomideler, ortez ve protezlerde, tekerlekli sandalyelerin fiyatları çok artmıştır. Bunun sonucunda ürün fiyatları ile SGK’nin verdiği destek arasında fark inanılmaz ölçüde açılmıştır. Bu nedenle engelliler için bu zorunlu ihtiyaçlara erişim artık imkânsız hale gelmiştir. 2022 sayılı Yasa ile verilmekte olan Sosyal Yardım tutarı, başta gıda olmak üzere enflasyon karşısında değersizleşmiş, bir haftalık harcamaya bile yetmez hale gelmiştir. Yardım miktarının belirlenmesinde aile gelirinin esas alınması birçok engellinin bu haktan yararlanmasını engellemektedir” şeklinde konuştu. Evde Bakım Yardımı KesiliyorSorunların giderek büyüdüğünü anlatan Kalender, “2828 sayılı Yasa ile sağlanan evde bakım desteği alan ve ağır bakım gerektiren engelliler rapor yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile kısmi bakım kapsamına alınmakta, evde bakım yardımı kesilmektedir. Çalışabilir haldeki engellilerin istihdamı için yasalardaki hükümler uygulanmamakta, örneğin devlet memurluğu kadrolarına zorunlu olması gereken atamalar gerçekleştirilmemektedir. Daha önce H sınıfı ehliyet almış ancak yenilemesi gereken engelliler yine rapor yönetmeliğinde yapılan olumsuz ve yanlış değişikliklerin sonucunda bu haklarını da kaybetmektedir.Toplu ulaşım araçlarının engelliler için erişilebilir hale getirilmesini düzenleyen 5378 sayılı Yasanın ilgili hükümleri uzun yıllardır ertelenmektedir. Bu nedenle engellerin en temel hakkı olan ulaşım ve erişim hakları fiilen yok edilmiş durumdadır.