1. YAZARLAR

  2. Erol Çember

  3. Emlak Vergisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Erol Çember

Erol Çember

Yeminli Mali Müşavir/Partner
Yazarın Tüm Yazıları >

Emlak Vergisi Hakkında Bilmeniz Gerekenler

A+A-

Ülkemizde ki vatandaşların birçoğunu ilgilendiren en yaygın vergi türü olan emlak vergisi için ödeme zamanı geldi. Emlak vergisinin ilk taksiti için ödeme süresi mart ayında başlamıştı, mayıs ayının sonuna kadar da ilk taksitin ödenmesi gerekiyor. İkinci taksitse kasım ayının sonuna kadar ödenebilecek. 

Türkiye sınırları içinde bulunan binalar Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine göre Bina Vergisine tabidir. Aynı zamanda Türkiye sınırları içinde bulunan tüm arsa ve araziler yine bu kanun hükümlerine göre arazi vergisine tabi tutuluyor.

Emlak vergisinde matrah, dört yılda bir takdir komisyonlarınca belirlenmektedir. Belirlenen matrahlar üzerinden emlak vergisi oranları sahibi olunan gayrimenkulün;

- Konut, konut dışı bina (işyeri vb.), arsa ve arazi olma durumuna,

- Büyükşehir belediye sınırları içinde bulunup bulunmadığına, 

göre değişiyor.

Bu kriterlere göre emlak vergisi oranları aşağıda belirtilen tabloda olduğu gibidir;

Emlak Türü               Büyükşehir Belediyesi       Büyükşehir Olmayan İller

Konut                                       2                                      1

Konut Dışı Bina  (İş yeri vb.)    4                                      2

Arsalar                                     6                                      3

Arazi                                        2                                       1

 

Tablodan da anlaşılacağı üzere, büyükşehir belediye sınırları içindeki gayrimenkullerin emlak vergisi, “yüzde 100 zamlı” olarak hesaplanmaktadır. Ayrıca emlak vergisinin % 10’u kadar da “tabiat varlıklarını koruma payı” alınmaktadır.

2019 Yılında Ödenmesi Gereken Emlak Vergisi Nasıl Hesaplanacak?

Gayrimenkullere (arsa, arazi, konut ve işyeri vs.) ait vergiler ödeneceği yıl itibariyle asgari rayiç değerleri üzerinden hesaplanır. Sahip olduğunuz konutlar ile ilgili olarak geçen yıl ödemiş olduğunuz Emlak Vergileri, yeniden değerleme oranının yarısı olan % 11,865 oranı kadar artırılarak 2019 yılında ödenecektir. 

Emlak Vergisini Nasıl Ödeyebilirsiniz?

Emlak vergisini ödemek istediğiniz taşınmazın bulunduğu belediyeye başvurarak gerçekleştirebilirsiniz. İnternet üzerinden ödeme alan belediyelerde ise ilgili belediyenin web sitesinden Kredi Kartı ile ödeme yapmanızda mümkün. Ayrıca PTT ve İnternet Bankacılığı sistemi üzerinden de vergi ödemesini yapabilirsiniz.

Yukarda da bahsettiğim gibi Emlak Vergisi, her yıl Mayıs ve Kasım ayının son günü olmak üzere 2 eşit taksitte ödenebilmektedir.

Kimler Tek Konutu İçin Vergi Ödemeyecek?

En fazla brüt 200 metrekare ve tek konuta sahip olan;

- Geliri sadece emekli aylığından ibaret olanlar ile bunların dul ve yetimleri,

- Hiç geliri olmayan ev hanımları ve işsizler,

- Engelliler,

- Gaziler,

- Şehitlerin dul ve yetimleri, 

indirimli (sıfır oranlı) bina vergisi uygulamasından yararlanabilirler.

Tek konutu olup koşulları taşıyanlar için düzenlenmiş formlar doldurularak ilgili belediyeye başvurulması gerekiyor.

Vergi avantajından yararlanmak için belediyeye başvuran vatandaştan ayrıca başka bir belge de istenmemesi gerekiyor. Başvuru sırasında belediyeye verilen beyan ve taahhüt yeterli olacaktır. 

Geçmiş yıllarda belediyelere form ve taahhüt verilmişse, 2019’da tekrar form verilmesi gerekmiyor. Sonradan tek konuta ilave yeni bir konut alınmışsa (veya indirim hakkını kaldıran diğer koşullar oluşmuşsa) bu kez her iki konut için de emlak vergisi ödenmesi gerekiyor.

İndirimli Emlak Vergisi uygulamasından yararlanabilmek için konutta “bizzat oturma” şartı yoktur.

Bir konutun işyeri olarak kullanılması veya bir bölümünün işyeri olarak kiraya verilmesi halinde “indirimli (sıfır oranlı) Emlak Vergisi” uygulamasından faydalanması mümkün değildir.

Birden fazla konutu olanlar veya birden fazla konutta hisseye sahip olanlar “sıfır oranlı Emlak Vergisi” avantajından faydalanamaz.

Faiz Geliri Varsa, Avantaj Ortadan Kalkar mı?

Emekliler, ev hanımları ve işsizlerin 2018 yılında 34 bin TL’yi aşan mevduat faizi, repo benzeri (menkul sermaye iradı) geliri varsa, 2019 yılında sıfır oranlı Emlak Vergisi’nden yararlanamazlar. 

Eş Çalışıyorsa Avantaj Devam Eder mi?

200 metrekarenin altı tek konuta sahip ve kendi adına geliri olmayan kişilerin, eşlerinin geliri olsa da, yine indirimli bina vergisi oranı (sıfır) avantajından faydalanabilirler.

Engellilerin Geliri Olsa da Avantaj Devam Eder mi?

Brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konuta sahip engelliler geliri olsa da emlak vergisi avantajından yararlanabilirler. Belediyeye formla başvurulduğunda sahip olunan tek konut için emlak vergisi ödemezler.

Yeni Alınan Konutta Emlak Vergisi Var mı?

2019 yılında satın alınan evin emlak vergisini alıcı ödemez, satıcı öder. Alıcı ilk yıl vergi ödemez, yalnızca belediyeye bildirim verir. Alıcı için ilk emlak vergi ödemesi 2020’de başlar.

Ödenen Verginin Geri Alınması Mümkün mü?

Yukarıda belirtilen şartları taşıdığı halde Emlak Vergisi ödemiş bulunan; ev hanımları, emekliler, hiç geliri olmayan vatandaşlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınlarının, ilgili belediyeye giderek, muaf olduklarını bildiren bir muafiyet formu dolduklarında, son 5 yılda (2014-2018) ödemiş oldukları vergileri iade alabilirler.

Sanayiciler İçin Emlak Vergisi Avantajı Nelerdir?

2017 yılında yapılan bir düzenlemeyle; organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinde yer alan binalara daimi bina vergisi muafiyeti getirildi. Yasada sayılan işyerleri artık emlak vergisi ödemiyor.

Emlak vergisi muafiyeti için; yasanın işyerlerinde aradığı iki temel şart bulunmaktadır;

Birincisi; sayılan sanayi bölgelerinde yer alması, 

İkincisi; kiraya verilmemiş olması. 

Bazı işyerlerinde; henüz inşaat tam olarak bitmemiş, tapu belgesi alınamamış ancak fiilen üretime başlanmış ise bu işyerleri de vergi avantajından yararlanabilmektedir.

İlk taksit için son günün 31 Mayıs olduğunu tekrar hatırlatmak isterim. Süresinde ödenmeyen Emlak Vergileri için aylık %2 oranında gecikme zammı hesaplanarak, vergi aslı ile birlikte ödenmek zorunda kalınacağı unutulmamalıdır.

Önceki ve Sonraki Yazılar