BEYİN GÖÇÜ ORTAOKUL SEVİYESİNE DÜŞTÜ

Ekici, önergesinde, ülkemizdeki anti demokratik uygulamaların artması, güvenlik-özgürlük dengesinin özgürlük aleyhine bozulması, ekonominin umut verici sinyallerden uzak olması, istihdam olanaklarının iyice daralması, işsizliğin artması, adalet duygusunun giderek zedelenmesi, eğitim politikalarının yalpalaması ve eğitimde kalitenin düşmesi gibi nedenlerin vatandaşlarımızı yurtdışına göç etmeye yönlendirdiğini belirtti. Ekici, "2016 yılında Türkiye’yi terk eden milyoner sayısı 6 bin. Yurtdışına taşınan eğitimli, beyaz yakalı sayısı onbinlerle ifade ediliyor. Ocak 2017 ile Haziran 2017 arasında sadece İngiltere’ye pasaport almak için müracaat eden yatırımcı sayısı yüzde 25 arttı. Beyin göçü ortaokul seviyesine düştü. 2017 yılında eğitim için yurt dışına gitmek isteyen öğrencilerin oranı yüzde 30 arttı. Yabancı liselerin mezunlarının yaklaşık yarısı yurtdışındaki üniversitelere başvurdu. Son dönemde Türkiye’den giden Yahudi vatandaşlarımızın sayısı 4.500" dedi.

EKİCİ ŞUNLARI SORDU

Bu verilenin, kendileri ve aileleri için bir gelecek öngöremeyen iyi eğitimli ve maddi olanağı olup Türkiye’yi terk eden yurttaşlarımızın sayısının artarak devam etiğinin somut kanıtı olduğunu kaydeden Ekici "bu durum ülkemiz açısından sosyal, kültürel ve ekonomik derin kayıplara neden olmaktadır" dedi. Ekici Başbakan Binali Yıldırım'dan şu sorulara cevap vermesini istedi:- 2014-2017 yılları arasında yurt dışına yerleşen vatandaşlarımızın sayısı nedir? Bu kişilerin tercih ettikleri ülkeler, eğitim durumları, meslekleri gibi detaylar nelerdir? - Aynı dönem için, ayrı ayrı olmak üzere lise ve üniversite eğitimi almak üzere yurt dışına giden öğrenci sayısı nedir? - 2014-2017 yılları arasında, yıllar itibarıyla, Ermeni ve Yahudi kökenli vatandaşlarımızdan kaçı yurt dışında bir ülkeye yerleşmiştir? - Ülkelerin beyin göçü almak için yarıştığı bir dönemde; Türkiye’nin beyin göçü veriyor olmasının yarattığı sosyal, kültürel ve ekonomik kaybı önlemek için başlatılan/yürütülen bir çalışma var mıdır?" HABER MERKEZİ