1. YAZARLAR

  2. Tayfun Eser

  3. Eğitimde Cumhuriyet Dönemi
Tayfun Eser

Tayfun Eser

Yazarın Tüm Yazıları >

Eğitimde Cumhuriyet Dönemi

A+A-

Cumhuriyetimizin 96. Yıl dönümünü büyük bir coşkuyla milletçe kutladık. Millet olmanın bilincini yaşatan cumhuriyet Türk milletinin büyük bir zaferi, nihai bir hedefin ulaşılmasıdır. Türk Milleti’ne bağımsızlığını veren Cumhuriyet en vazgeçilmez hazinemizdir. Cumhuriyetle beraber nice kazanımlar elde edilmiştir. Bu kazanımların en büyüğü ise eğitimdir.

Türk tarihine baktığımız zaman farklı dönemlerde eğitim en çok sıkıntı çekilen alan olmuştur. Hâlbuki Türk Milleti’nin hayata bakış açısı olan sevgi, adalet ve hoşgörü eğitim noktasındaki başarılarımızın birer göstergesidir

Türklerin bilimde tarih boyunca gösterdiği başarılar Türklerin İslam dünyasında kısa sürede liderliğe yükseltmiştir. Fakat özellikle Osmanlı Devleti’nin son döneminde bilimde gerileme söz konusu olunca devletin dağılma süreci de hızlanmış, eğitim dağılma sürecinin sebepleri arasında en önemli konu haline gelmiştir.

Gazi Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı döneminde Öğretmenler Birliği Kongresinde şu ifadeleri kullanmıştır: “Yeni nesli, cumhuriyetin fedakâr muallim ve mürebbileri sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil sizin eseriniz olacaktır... Bir milleti irfan ordusuna malik olmadıkça, muharebede, meydanlarda ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı neticeler vermesi ancak irfan ordusuyla sağlanabilir. İrfan ordusunun kıymeti de siz öğretmenlerin kıymetiyle ölçülecektir. Ordularımızın kazandığı zafer, sizin ve siz öğretmenler ordusunun zaferi için yalnız zemin hazırladı. Gerçek zaferi siz kazanıp sürdüreceksiniz ve mutlaka muvaffak olacaksınız.”

                Atatürk Türk milletinin kurtuluşunu eğitimde görüyordu. Kurtuluş savaşı dönemine kadar gelen süreçte cehaleti temel sebep görmüş ve her ne kadar meydanlarda askeri zaferler kazanılsa da buhranlı günlere yeniden dönmemek için çağdaş eğitimi ülkenin her alanında uygulanmasını istiyordu.

                Cumhuriyetin ilanıyla birlikte hızlı bir eğitim reformu başlatıldı. Her alanda kalifiyeli ve çağdaş insan yetiştirmek için ciddi ve planlı yatırımlar yapıldı. Cumhuriyet dönemi politikaları halkçılık ve laiklik iki temel unsur olmuştur. Tevhid-i Tedrisat kanunu kabul edilerek ikili eğitim sona ermiş, medrese eğitimleri kapanmış ve karma eğitime geçilmiştir. Kadın ve erkeğin birlikte eğitimden faydalanması için fırsat eşitliğini sağlamış, toplumun her kesimini eğitimin merkezinde yer almıştır. Fizik, kimya, inşaat, tarım dersleri geniş anlamda uygulanmaya başlanmış, mesleki okullar yaygınlaştırılmıştır. Bunun yanında muasır medeniyetin seviyesine yükselmede kilit taş oynayan sanat ve spor alanlarında ciddi kalkınmalar yapılmış; konservatuarlar, sergi salonları, müzeler eğitime dâhil edilmiştir. Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesiyle Millet Mektepleri açılmış ve çok kısa sürede okuma yazma oranı ciddi bir yükseliş göstermiştir. Harf devrimiyle birlikte dil devrimi de gerçekleşerek Türk Dil Kurumu kurulmuş ve Türkçemizi yabancı kelimelerin boyunduruğundan kurtarılmıştır. Tamamen kendine özgü bir eğitim anlayışıyla hızlı yükseliş gösteren eğitim sistemimiz Gazi Eğitim Enstitüsü, Müzik konservatuarı, Tıp fakültesi, Dil Tarih Coğrafya fakülteleri açılarak bu okullardan Türkiye’nin yolunu aydınlatacak aydın insanlar yetişmiştir.

Sanat Enstitüleri açılarak günümüzdeki Meslek liselerin temelini oluşturulmuştur. Mesleki eğitime önem veren Cumhuriyet reformları aynı zamanda okul öncesi eğitime de önem vererek anne ve baba eğitimleri de başlatmıştır. Bunu yanında Ankara Adliye Hukuk Mektebi, Güzel Sanatlar Akademisi, İstanbul Üniversitesi, Bale ve opera sanatçılarının yetişmesi için Devlet Konservatuarları açıldı.

Cumhuriyetle beraber Türkiye büyük bir aydınlanma dönemine girmiştir. Günümüzde hala istenilen düzeyde olamasak da temelini Cumhuriyet döneminde attığımız adımlar günümüzde Türk çocuklarını aydın, müreffeh bir Türkiye için geleceğe emin adımlarla yetiştirmeye devam ediyor. Cumhuriyetimizin 96. Yıl dönümü kutlu olsun. Esenlikler dilerim.

Önceki ve Sonraki Yazılar