Pozitifli öğretmen sayısı: 522Temaslı ve pozitifli öğrenci sayısı: 5 bin 305Pozitifli ve temaslı personel sayısı 15Kapanan sınıf sayısı 1.736Eğitimsen Gaziantep şube başkanı Ömer Parlakçı, Milli Eğitim bakanlığına çağrıda bulundu. Sınıf kapanmalarının önüne geçecek tedbirlerin hızla alınması gerektiğini belirten Parlakçı, “sendikamıza ulaşan vaka sayılarına göre, okullarda temaslı ve pozitif öğretmen sayısı 522, temaslı ve pozitif öğrenci sayısı 5 bin 305, temaslı ve pozitif personel sayısı 15 olmuştur. Kapanan sınıf sayısı 1736’dir. Eğitim alanına bir an önce ek derslikler kazandırılmalıdır. Bunun için atıl durumdaki kamu binalarından ve kapanan özel okul binalarından yararlanılmalıdır” dedi. SİSTEMSEL KRİZ ORTADAMilli Eğitim Bakanlığı’nın planlama yapma ve karar alma süreçlerinde sistemsel kriz yaşadığını belirten Parlakçı, “MEB, seyreltilmiş sınıfları hayata geçirememiş, ek derslik kazandıramamış, öğretmen odaları, öğrenci ve öğretmen tuvaletlerini çoğaltamamış, sınıfların havalandırılması için pencere sistemlerini değiştirememiş, sağlıklı ulaşım konusunda yerel yönetimlerle birlikte strateji geliştirilmesine öncülük edememiştir. İhtiyaç oranında ek kadro atamamış, her okula bir sağlık personeli görevlendirememiş, yeterli sayıda yardımcı hizmet personelinin her okula atanmasıyla hijyen koşullarının iyileştirilmesini sağlayamamıştır” dedi. HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ HAYATA GEÇİRİLMELİ“Tam zamanlı yüz yüze eğitimin sürdürülebilir olması hayati önemdedir” diyen Parlakçı, “Eğitim alanına bir an önce ek derslikler kazandırılmalıdır. Bunun için âtıl durumdaki kamu binalarından ve kapanan özel okul binalarından yararlanılmalıdır. illerimizde çok sayıda okul “depreme dayanıklılığı güçlendirme çalışmaları” adı altında kapatılmış ve binlerce öğrenci başka okullara kaydırılmıştır. Güçlendirme çalışmaları bir an önce tamamlanmalı ve bu okullar açılmalıdır. Okullardaki hijyen ortamı için bir an önce ihtiyaç olan sayı belirlenerek kadrolu yardımcı hizmet personeli ataması yapılmalıdır. İŞKUR üzerinden geçici görevlendirmelere son verilmelidir. Kış aylarına girmeden, pencereler sağlıklı havalandırma ihtiyacına göre yenilenmelidir. Ders süreleri azaltılmalı, öncelikle 30 dakikaya düşürülmelidir. Teneffüs saatleri aşırı yoğunluk olmayacak şekilde planlanmalıdır. MEB, bu tedbirlerin hayata geçirilebilmesi için ek ödenekleri ivedilikle sağlamalıdır. Yeni merkezi bütçede eğitime ayrılan payın, sıralanan tüm tedbirlere rahatlıkla yetecek bir düzeye çıkarılması sağlanmalıdır. MEB, yüz yüze eğitimin devamını sağlamak gibi tarihi bir görevle karşı karşıyadır. Bu önemde yaklaşarak görevlerini yerine getirmek zorundadır. Eğitim emekçileri, öğrenciler ve veliler yeni bir kapanmanın her boyutta ortaya çıkaracağı derin kayıplara tahammül edemeyeceklerdir. Okullarımızda ortaya çıkan vakaların en az düzeye düşürülmesi ve sınıfların kapanmasının önüne geçilmesi gerekmektedir. Sağlıklı ve güvenli eğitim ortamlarında tam zamanlı yüz yüze eğitim her çocuğumuzun temel hakkıdır. Bu hakkı savunmaya devam edecek ve sessiz kalmayacağız” şeklinde konuştu. HALİL ŞARKLI