Yaratıcı drama yönteminin öğretimde pratiğe dökülebilmesi ve öğreticilerin bu konuda en son yaklaşımlar göz önüne alınarak bilgilendirilmesi amacıyla Anabilim Eğitim Kurumlarının organizasyonu ile düzenlenen Öğretimde Yaratıcı Drama Uygulamalı Semineri 23 Şubat günü gerçekleşecek. Eğitim ve öğretim sisteminde önemli değişiklikler yapan, derslerin verimliliğini artıran öğretimde yaratıcı drama yönetimi, Anabilim Eğitim Kurumlarının organize ettiği bir seminer ile masaya yatırılacak. Yaratıcı drama konusundaki en son gelişmelerin atölye çalışmalarıyla uygulamalı olarak aktarılacağı seminere; öğretmenler, üniversite öğrencileri, öğretim koordinatörleri, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurumlarında görev alan akademisyenler, okul müdür ve yardımcıları, eğitim projeleri geliştiren ve yürüten kurum ve kuruluşlar, program geliştirme uzmanları, konuya ilgi duyan veliler ve psikologlar katılacak.DERSLER KALICI HALE GELİYOR
Anabilim Eğitim Kurumları Yaratıcı Drama Zümresi tarafından 23 Şubat 2014 Pazar günü gerçekleştirilecek olan seminere Sanat Eğitimcileri Derneği Başkanı Prof. Dr. İnci San, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Tülay Üstündağ ile Sizdrama Kurucusu ve Anabilim Eğitim Kurumları Öğretimde Yaratıcı Drama Danışmanı Suat Güneş konuşmacı olarak katılacak. Anabilimde beşinci yılına giren öğretimde yaratıcı drama yöntemi hakkında Güneş şunları söylüyor: Yaratıcı drama ile klasik öğrenimin unsurları masa, sıra, kitap, defter, katılım zorunluluğu, kaygı, zaman kaybı ve ezber tarih oluyor. Bunların yerini alan konuşma, paylaşım, canlandırma, oyun ve eğlence ile dersler daha keyifli ve en önemlisi kalıcı hale geliyor.
Ataşehir Merkez Kampüsünde bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan seminerde yaratıcı drama ve bir yöntem olarak öğretimdeki uygulamaları hakkında bilgiler paylaşılacak. Yaratıcı drama yönteminin yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygun olarak okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim programlarında, aktif öğrenmeyi sağlayan etkili bir öğretim yöntem olması teorik ve pratik düzeyde ortaya konulacak.