Kurban bağışı için Kızılay ile iş birliği Kurban bağışı için Kızılay ile iş birliği

Moderatörlüğünü HKÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Baltacı’nın yaptığı ve Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dilara Bahtiyar Sarı, Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Selçuk Korkmaz, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Özgür Çözgener ve Divan Gaziantep Genel Müdürü Mühlüm Şen’in konuşmacı olarak yer aldığı etkinliğe öğretim elemanları, sektör profesyonelleri ve öğrenciler katıldı.

HKÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Baltacı, “Bu dönem Dünya’da ve Türkiye’de alternatif Turizm üzerine yoğunlaşmış bir Turizm stratejisi izleniyor. Ana akım turizm türlerine alternatif olabilecek değerler üzerinde duruluyor. Bu değerler içerisinde biz ‘dijitalleşmeyi nereye koyabiliriz?’ sorusunu bir strateji olarak işleyeceğiz” diye konuştu.

Açılış konuşmasının ardından Gaziantep Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Dilara Bahtiyar Sarı, Alternatif Turizm nedir, Alternatif Turizm çeşitleri, VRIO Analizi konularında sunumunu gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü HKÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Baltacı’nın yaptığı ve Gaziantep İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Selçuk Korkmaz, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi Özgür Çözgener ve Divan Gaziantep Genel Müdürü Mühlüm Şen’in konuşmacı olarak yer panelde ise; festival turizmi, turizmde dijitalleşme, alternatif turizmin oluşmasının nedenleri, turizm sektöründe dijitalleşmenin avantajları, dijital teknolojilerin alternatif turizm kapsamında kullanım alanları ve adımları, Gaziantep’in dijital turizm alt yapısı, dijitalleşme ve deneyim konularında bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştılar.