Gaziantep Üniversitesi ile Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin işbirliğinde 28 Mayıs 2021'de hayata geçirilen proje kapsamında, 20 ülke, 150 üniversite, 300 bilim insanı, 400 gönüllü ve 24 bin öğrenciden oluşan katılımcılar, çevrim içi ortamda bilgi alışverişinde bulunuyor. Her hafta bir ülkenin öğrenci ve akademisyenlerinin katılımıyla kültür ve bilgi paylaşımı yapılıyor.

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Dünyası Vatandaşlık Projesi Genel Koordinatörü Prof. Dr. Erdal Bay, projeyle öğrencileri ortak bir paydada buluşturmak istediklerini anlattı: "Aynılıklarımız var, benzerliklerimiz var, farklılıklarımız var. Yıllar boyunca bizi farklılıklarımız üzerinden ayrıştırmaya çalışmışlar. Biz artık aynılık ve benzerlikler noktasında bu gençleri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Verilen eğitimler sonucunda gençlerde oluşmasını beklediğimiz algı, 'biz aynıymışız.' Derslerimiz gençlerimiz 14 haftalık bir ders eğitim programına katılıyor. Türk tarihi, Türk coğrafyası, Türk bilim tarihine katkıdan bulunan bilim insanlarını öğreniyor. Derslerin ötesinde söyleşilerimiz var. Öğrenciler, Türk dünyasının önemli isimleriyle çevrim içi ortamda bir araya geliyor. Türk dünyasındaki güncel konular hakkında önemli şeyler öğreniyorlar."