Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesinin hizmet satın almak için düzenlediği ihale yarın yapılacak. Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, özel güvenlik hizmeti satın alımı için ihale düzenlendiği, ihalenin bugün saat 10.00'da yapılacağı belirtildi. İhale dokümanının Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesinde görülebileceği ve 100 YTL bedel karşılığında satın alınabileceği belirtilen açıklamada, istekliler, teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat yatırarak ihaleye katılabilecekleri kaydedildi. Konsorsiyumların katılamayacağı ihaleye verilen tekliflerin geçerlik süresinin, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olması gerektiği bildirildi.