Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesinin, biyokimya laboratuvarına kit karşılığı cihaz almak için açtığı ihale bugün yapılacak. Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, biyokimya laboratuvarına kit karşılığı cihaz almak için ihale düzenlendiği, ihalenin 31 Mayıs 2007 bugün saat 10.00'da gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, ihale dokümanının Avukat Cengiz Gökçek Devlet Hastanesinde görülebileceği ve 100 YTL bedel karşılığında satın alınabileceği, isteklilerin teklif ettikleri bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat yatırarak ihaleye katılabileceği kaydedildi. Konsorsiyumların katılamayacağı, ihaleye verilen tekliflerin geçerlik süresinin, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olması gerektiği bildirildi.