Kahramanmaraş merkezli deprem sonucu ağır hasarlı olarak tespit edilen ve yıkılan konutların tazminatları DASK tarafından ödenmişti. Kamuoyunu uzun süre meşgul eden, tazminatların eski tarife üzerinden mi yoksa yeni tarife üzerinden mi ödenmesi gerektiği konusu ise yargıya taşınmıştı. Bu hususta verilen ilk mahkeme kararı DASK tarafından Yargıtay’a taşınmıştı. DASK tazminatlarının eksik olduğuna dair alınan ilk mahkeme kararı Yargıtay tarafından onandı.

YARGITAY KARAR VERDİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Av. Murat Gül, Kahramanmaraşlı bir depremzedenin davacısı olduğu, Sigorta Tahkim Komisyonunda görülen ilk davanın depremzede lehine sonuçlandığını söyledi. Avukat Gül, uyuşmazlığın zaten kesinlik sınırı olan 238 bin 730 TL’nin altında olması sebebiyle temyize tabi olmadığını, ancak DASK tarafından Sigortacılık Kanunu’nun 30. Maddesi gereğince (kararın kesinlik sınırının altında dahi olsa temyiz edilebileceğine dair gerekçelerle) kararın temyiz edildiğini belirtti. Söz konusu düzenleme doğrultusunda DASK’ın temyiz gerekçelerinin özetle, Sigorta Tahkim Komisyonunun bu davalara bakmakla görevli olmadığı, uyuşmazlığın tarife değişikliğinden kaynaklanması sebebiyle idari dava niteliğinde olduğu ve idarenin takdir yetkisine müdahale edecek şekilde karar verilemeyeceğine ilişkin olduğunu belirten Gül, tüm bu gerekçelerin Yargıtay tarafından reddedildiğini ve uyuşmazlık miktarının da kesinlik sınırının altında olması sebebiyle temyiz talebinin geri çevrildiğine dair karar verildiğini ifade etti.

EMSAL TEŞKİL EDECEK

Yargıtay tarafından verilen kararın benzer uyuşmazlıklar için emsal teşkil edeceğini dile getiren Avukat Murat Gül, “Söz konusu karar ile aynı uyuşmazlığa ilişkin görülecek olan davarda Sigorta Tahkim Komisyonu’nun karar vermeye yetkili olduğu, bu kararların tıpkı mahkeme kararları gibi ilam niteliğinde ve icra edilebilir olduğu, uyuşmazlığın resmi gazetede yayımlanmış olan tarifeye yönelik değil, tarifenin uygulanmaması sebebiyle DASK’a yönelik olduğu kesinleşmiş oldu. Bu halde DASK tarafından yapılan ödemelerin eksik olduğuna dair 238 bin 730 TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda Tahkim Komisyonu tarafından verilen kararlar temyiz edilemeyecek. Verilen karar yargı yolu kapalı şekilde kesinleşmiş olacaktır. Bu kararı alan depremzede de zeyilname yaptırmamış olsa da 25.10.2022 tarihli güncel tarife üzerinden eksik kalan ek tazminatını dava yolu ile talep edebilecektir” dedi.