Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bayram, meydana gelen depremlerin aslında şehirlerin ne kadar depreme karşı kırılgan olduğunu, yüzyıllar boyunca depremlerle defalarca yıkılan şehirlerin yine aynı fay üstlerine kurulduğunu ve bir sonraki deprem için ise sessizce beklendiğinin görüldüğünü söyledi. 

ÖNEMLİ KONU BAŞLIKLARI VAR

Oba’nın halka arzına büyük talep Oba’nın halka arzına büyük talep

Prof. Dr. Bayram, “Coğrafyanın bilenen deprem hareketliliğine karşı toplumların o coğrafyadan ayrılmadan yine o bölgede yaşamaya devam etmesi konunun sosyal ve arkeolojik yönünü ilgilendirirken, yüzyıllar boyunca değişmeyen bu davranışın yeni şehirlerin kurulmasında nasıl bir yöntemle yönetilebileceğinin de bilinmesi gerekmektedir. Depreme dirençli şehirlerin kurulabilmesi için kamu yönetimi, şehirlerin kurulduğu bölgelerin yeraltı özelliklerinin de bilinmesi ve şehrin afetlere göre tasarlanması gerekmektedir. Bugün özellikle de Türkiye’de bazı şehirlerin deprem fayları üzerinde kurulu olduğu görülmektedir. Sadece bir sonraki depremin sıralama olarak hangi şehirde ve ne zaman olacağı bilinmemektedir. Depremin engellenmesi mümkün olmadığına göre insanların yapabileceği depreme dirençli şehirlerin nasıl planlanması gerektiği, yeraltı özelliklerinin bilinmesi, deprem öncesi, sırası ve sonrası kamunun bu süreci nasıl yöneteceğinin bilinmesi gerekiyor. Zirve’nin bu oturumunda farklı disiplinlerden oluşan panelde deprem, şehircilik, depreme dirençli şehirler, yeni yaklaşımlar, sahadan durum analizleri, yapılması gerekenler, şehirlerin deprem tarihleri, arkeolojik yapıların durumları, kamu ve özel sektörün durumu ve geleceğe yönelik projeksiyonlar ele alınacaktır” şeklinde konuştu.