10 farklı üniversiteden 120’ye yakın akademisyenin katıldığı “Mikrobiyoloji ve Halk Sağlığı Bakışı ile Afetler, Salgınlar, Etkenler” etkinliğinde Asrın Felaketi olarak tanımlanan 6 Şubat depremleri sonrası depremin yol açtığı yıkıcı etkiler ve sonrasında sağ kalanların risklerini içeren halk sağlığı sorunları, bulaşıcı hastalıklar ve etkenleri ile birlikte irdelenerek gün boyunca üç oturumla enine boyuna tartışıldı ve değerlendirildi. 

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan GİBTÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu, üniversite olarak ulusal ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını GİBTÜ’nün uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini vurguladı. 

ÜÇ OTURUM YAPILDI

Şimşek'ten kutlama Şimşek'ten kutlama

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC) Afet ve Salgınlar Çalışma Grubunun “Mikrobiyoloji ve Halk Sağlığı Bakışı ile Afetler, Salgınlar, Etkenler” konulu etkinliği, GİBTÜ Tıp Fakültesi ve SANKO Üniversitesi Tıp Fakültelerinin Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dallarının iş birliği ile GİBTÜ Rektörlük Konferans salonunda yapıldı.  Toplantıda 6 Şubat 2023 tarihinde iki kez üst üste meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen depremin yol açtığı yıkıcı etkiler ve sonrasında sağ kalanların risklerini içeren halk sağlığı sorunları, bulaşıcı hastalıklar ve etkenleri ile birlikte irdelenerek gün boyunca üç oturumla enine boyuna tartışıldı. 

120 AKADEMİSYEN KATILIM SAĞLADI

GİBTÜ ve SANKO Üniversitelerinin Tıp Fakültelerinin Tıbbı Mikrobiyoloji Anabilim Dallarının iş birliği ile gerçekleşen bu toplantıya,  Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC) Yönetim Kurulu Üyelerinin tamamı, TMC Afet ve Salgınlar Çalışma Grubu Yürütme kurulu ve üyeleri, Gaziantep Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi,  Mersin Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi,  Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimler Üniversitesi (Hamidiye) Tıp fakültelerinin Tıbbi Mikrobiyoloji Öğretim Üyeleri ve bölgemizde bulunan mikrobiyoloji uzmanları katıldı. Yaklaşık 120 kişinin katılımıyla gerçekleşen toplantımız başarıyla tamamlandı. Haber merkezi 
 

Editör: Ebru Kont