Bir çalıştay yapıldı, çözüm önerileri sunuldu. Ancak çıkan sonuçtan bunun göstermelik olduğunu görüyoruz. Madem öyle Deprem komisyonlarında ilkokul mezunu, teknik olmayan insanlarla yola devam edilsin” dedi.

KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK

Güçyetmez, 8 Mayıs’ta Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Deprem ve Depremin İnşaat Sektörüne Etkileri’ konulu çalıştayda; Yerinde dönüşün modelinin uygulanması için kararlar alınması gerektiğini dile getirdiklerini belirtti. Çalıştayda, depreme hazırlık için kaybedilecek zaman bulunmadığını belirttiklerini söyleyen Güçyetmez, “Mevcut koşullarda Yerinde dönüşüm modelinin işlemediğini yerinde dönüşümü hayata geçirecek kararların acilen alınması gerektiğini vurguladık. Depremin üzerinden yaklaşık 15 ay geçtiğini ve Gelinen noktada vatandaş çaresiz olduğunu söyledik. Var olan ekonomik sıkıntılarla depremin olumsuz etkileri birleştiğinde vatandaş için hayat daha da zorlaşıyor. Zaten var olan ekonomik sıkıntı içerisinde kaybolan toplum hafızası mutsuzluk umutsuzluk hali intihar vakalarındaki artışları da etkiliyor dedik.” Diye konuştu.

VATANDAŞIN ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

 Yerinde dönüşüm modelinin şu ana kadar uygulamada dönüşmediğini ifade eden Güçyetmez şunları dile getirdi:“ Bunun için yerinde dönüşüm modelinin teşvik edici unsurların hayata geçirilmesi elzemdir dedik. Şu andaki 750 bin lira teşvik ve 750 bin lira kredi desteği ile sorun çözülmüyor. Çünkü vatandaşın alım gücü iyice düşmüş durumda. Zaten depremzede olan vatandaşlarımızın mağduriyeti her gün artmaktadır. Yerinde dönüşüm modeli için belirlenen hibe ve teşvik miktarları var olan mevcut koşullarda ve şartlarda yerinde dönüşüm modelini tıkamaktadır dedik. Belediye meclislerinde yerinde dönüşüm modeli için önerilerde bulunduk. Deprem sonrasında yıkılan veya yıkım ruhsatı alarak yeniden yapılaşmak isteyen konut alanı olarak planlanmış parsellerde; 1) Parsellerde konsol yapılmaması şartıyla, Taban Alan Katsayısı (TAKS) 0,45 olarak uygulanabilir. 2) Mevcut imar planı ve plan notları ile yürürlükte olan kat yüksekliklerine (+2) kat ilave edilerek yapı ruhsatı alınabilir. 3) Bu parsellerde “Yeşil Balkon Kullanımı” uygulanabilir. 4) Blok boyu ve blok derinliğinde Planlı alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. 

Umut Yılmaz’dan şartlı iskan Umut Yılmaz’dan şartlı iskan

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ’NDE GÜNDEME ALINMADI

Bu maddeler Yerinde dönüşüm modelini hızlandırıcı bir etki yaratacaktır. Ayrıca yıkılmış ve/veya yıkılacak olan ağır ve orta hasarlı binaların yerinde dönüşümünde inşaat emsaline 1.20 artırım uygulanması da yerinde dönüşümü teşvik edici bir karar olacaktır. Bunun dışında yerinde dönüşüm modellerinde inşaat sektörünün maliyetlerini düşürücü ek tedbirler düşünülmeli, örneğin KDV oranlarının düşürülmesi gibi vergi yükümlülükleri de azaltılmalıdır dedik. Aldığımız bilgilere göre +2 kat ilave ve 1.20 Emsal artışı gündeme alınmamış. Bu durumda yapılan çalıştayın depremzede vatandaşlarımız için bir anlamı kalmıyor. Bu kentte herhangi bir siyasi parti farketmeksizin öncelikle sağlam, kararlı ve istikrarlı bir siyasi irade ile kamunun ihtiyaç ve menfaatlerini gözeten, vatandaşın çaresizliğini gören ve de meselelere bütüncül ve bilimsel bakabilen bir anlayışa ihtiyaç vardır.
 

Editör: Ebru Kont