Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan araziler imara açılıyor. Projeye göre 433 bin metrekarelik alanın yüzde 30'unun konut ve ticari alan, yüzde 70'inin ise yeşil alan olacağını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, Gar binasının tescilli olduğu için korunacağını, orta koridorun boş bırakılacağını söyledi. DDY arazilerinin şehrin tam ortasında kalmış niteliksiz bir yapı olduğunu, daha önce burayı Ulaştırma Bakanlığı'ndan istediklerini ancak cevap gelmediğini, Büyükşehir Adayı Fatma Şahin'in girişimleriyle bu alanın değerlendirileceğini belirtti. Fatma Şahin'e teşekkür eden Güzelbey, "Güzel bir çalışma, orası atıl duran bir yer. 5-6 yıldan beri yolcu taşımacılığı yapılmıyor, yük taşımacılığı yapılıyor" dedi.

SATIŞTAN ELDE EDİLEN GELİR PAYLAŞILACAK

İstasyonda mevcut tren hatlarının kullanılarak Organize ve Küsget'e raylı sistem çalışacağını belirten Güzelbey, "Tramvayların biraz daha büyüğü, elektrikli olmayan, motorla çalışan bir sistemi kurulacak" dedi. Güzelbey, protokole göre, 433 bin metrekarenin yarısının bedelinin belirlenerek bir kenarda tutulacağını ifade ederek, "Alanın yüzde 50'sine asgari beyan değeri üzerinden bedel koyacağız, biz kendilerine para vermeden, o bir yerde kalacak. Ondan sonra imar planı yapılacak. Çıkan konut ve ticaret alanını satacağız ve geliri yarı yarıya bölüşeceğiz. Daha sonra da bizim vereceğimiz olan miktar, satıştan elde edilen gelirden düşülecek" diye konuştu.

KALE'YE YOL PLANLIYORUZ

Gar binasının tescilli yapı olduğunu için korunacağını, ayrıca meydanı da korumak gerektiğini ifade eden Güzelbey, "İpek yolunun altından, müzeden başlayıp Kale'ye giden bir yol planlıyoruz. İmarda biz bu yolu işledik. Bu yol yapıldıktan sonra o yolda bir raylı sistem veya bir ring otobüs seferi yapılabilir. Gaziantep'in turizm ve kültürle ilgili projesini yaparken ilk uğrak yerinin müze olması lazım. Kendi aracıyla gelenler arabasını park edip müzeden çıkıp raylı sistemle veya otobüslerle Kale'ye gidebilsin" dedi.

SATIŞTAN DÜŞÜLECEK

Protokole göre, 433 bin metrekarenin yarısının bedelinin belirlenerek bir kenarda tutulacağını söyleyen Güzelbey, "Yani yüzde 50'sine asgari beyan değeri üzerinden bedel koyacağız, biz kendilerine para vermeden, o bir yerde kalacak. Ondan sonra imar planı yapılacak. Protokole göre orta koridor boş bırakılacak. 5 binlik ve binlik çalışmalar yapılacak. Uygulama yapılacak. Çıkan imar adası satılacak ve belediye ile paylaşılacak. Daha sonra da bizim vereceğimiz olan miktar, satıştan elde edilen gelirden düşülecek" diye konuştu.

MEVCUT TREN HATLARI KULLANILACAK

İstasyonda Organize Sanayi ve Küsget arası raylı sistem çalışacağını, bu konuda son aşamaya gelindiğini dile getiren Güzelbey, "Mevcut tren hatlarını kullanacağız. Tramvayların biraz daha büyüğü, elektrikli olmayan, motorla çalışan bir sistemi kurulacak. DDY bu işi organize edecek. Hattın güneyinde, kuzeyinde doğu ve batısında kalan kısımlarda çalışmalar yapılacak. Bu alan hem parasal olarak değerlendirilmiş olacak, hem de kentin çehresi değişecek. Bu 433 bin metrekarelik alanın yaklaşık 100-150 bin metrekaresi konut-ticaret alanı, 250 bin metrekaresi yeşil alan olacak. Fonksiyonu daha sonra oturup kararlaştıracağız" şeklinde konuştu.

YEŞİL ALAN ARTIRILDI

Eski projeye göre alanın yüzde 60 civarında ticari ve konut alanından oluşurken, yeni projeye göre yüzde 30 civarında konut ve ticari alan olacağını belirten Güzelbeş, "Eski projeye göre yollar dardı 10-12 metre arasında iken yeni planda yollar oldukça geniş bırakılacak. Ve yeşili bol olacak" dedi.

CUMA GÜNÜ MECLİS GÜNDEMİNE GELİYOR

Büyükşehir meclisine 25. madde olarak gelen, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan Gaziantep Gar Sahasında, işletmecilik fazlası olarak belirlenen belli alanların çeşitli imar tanımları ile tanımlanmak suretiyle hem Gaziantep'in yol, yeşil alan, ibadethane, okul, sosyal ve kültürel alanlar gibi ve hem de Gaziantep Gar Sahasının demiryolu ve müştemilatı ile ilgili alanlar imar ihtiyaçlarının karşılanması ve arta kalan alanların da gelir getirecek şekilde imara açılmasından sonra elde edilecek gelirin her iki kurum arasında pay edilmesi ile ilgili esasların belirlenmesi amacıyla protokol imzalandı. Gündem maddesi komisyonda ele alınacak ve Cuma günü meclis gündemine yeniden gelecek.

Meral KINACILAR