Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan araziler imara açılıyor. Yeşil alan, ibadethane ve okul, sosyal ve kültürel alan ihtiyaçlarından arta kalan alanlar ise Büyükşehir Belediyesi ve DDY arasında pay edilecek.

KOMİSYONA SEVK EDİLDİ

Gündem maddesi dün, Ünsal Göksen'in başkanlık ettiği büyükşehir meclisine 25. madde olarak geldi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü mülkiyetinde bulunan Gaziantep Gar Sahasında, işletmecilik fazlası olarak belirlenen belli alanların çeşitli imar tanımları ile tanımlanmak suretiyle hem Gaziantep'in yol, yeşil alan, ibadethane, okul, sosyal ve kültürel alanlar gibi ve hem de Gaziantep Gar Sahasının demiryolu ve müştemilatı ile ilgili alanlar imar ihtiyaçlarının karşılanması ve arta kalan alanların da gelir getirecek şekilde imara açılmasından sonra elde edilecek gelirin her iki kurum arasında pay edilmesi ile ilgili esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan protokolün onaylanması hakkındaki madde İmar Komisyonuna sevk edildi.Gündem maddesi perşembe günü yapılacak komisyonda ele alınacak ve Cuma günü meclis gündemine yeniden gelecek. Haber Merkezi