Parlakçı, “Yaratıcı ve eleştirel düşünen, üretici, toplumsal sorunlara duyarlı, kendine güvenen, demokrasiyi özümsemiş bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen eğitim programları oluşturmak temel hedef olmalıdır” dedi.

BEN YAPTIM OLDU

Parlakçı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB), geçtiğimiz yıllar içinde defalarca değiştirilen, 2005 ve 2017'de kapsamlı değişiklikler yapılan eğitim müfredatına ilişkin son değişiklikleri taslak halinde 26 Nisan 2024 tarihinde yayınladığını belirtti. Müfredatın Talim Terbiye Kurulunun onayından geçerek 27 Mayıs 2024 tarihinde de Milli Eğitim Bakanı tarafından onaylandığını ifade eden Parlakçı, “Müfredatta nasıl bir değişiklik önerildiğinin bütün yönleriyle, bilim insanları, eğitim bilimciler ve eğitim sendikalarının görüşleri alınarak, çeşitli yönleriyle tartışılarak belirlenmesi gerekir. Ancak MEB her zaman olduğu gibi sürecin başından sonuna kadar, ülkenin bugünü ve geleceğini yakından ilgilendiren böylesine önemli bir konuda "ben yaptım oldu" anlayışıyla hareket etmeye devam ediyor. Eğitim sisteminde yaşanan dönüşümler, içinde bulunulan ekonomik, toplumsal ve siyasal sistemin gelişim süreçlerinden bağımsız değildir. Bir ülkenin eğitim sistemi, bir bütün olarak içinde yaşanan toplumun gerçekliğini yansıtır” diye konuştu.

Ersoy şampiyonları ağırladı Ersoy şampiyonları ağırladı

GERİ ÇEKİLMELİ

MEB'in “yeni müfredatı”nın, düşünmeyen, sorgulamayan, eleştirmeyen, itiraz etmeyen nesiller yetiştirmek amacıyla hazırlandığını öne süren Parlakçı, “ Eğitim müfredatı hazırlanırken çocuk haklarını gözeten, insan hak ve özgürlüklerine dayalı, cinsiyet eşitliği ve özgürlüğünü esas alan, ekolojik eğitim programlarının oluşturulması gereklidir. Bu çerçevede yaratıcı ve eleştirel düşünen, üretici, toplumsal sorunlara duyarlı, kendine güvenen, demokrasiyi özümsemiş, insan hak ve özgürlüklerini ön planda tutan, eşitlikçi, adalet duygusu gelişmiş bireylerin yetiştirilmesini hedefleyen eğitim programları oluşturmak temel hedef olmalıdır. Bu nedenle bu müfredat geri çekilmelidir” dedi. Meral KINACILAR ERBEKTE
 

Editör: Ebru Kont