Zeytun, “ küçük ancak yapılan isler çok büyük olduguna dikkat çeken Doç. Dr. Hikmet Zeytun, “ekibimiz tabiri caizse bölgenin son kalesi gibi gözüküyor. Çocuk cerrahisinin hasta yaşları küçük (0-17 yaş) ama yapılan işler çok büyük. Yenidoğan cerrahisinden tutun da, batın, toraks ve genitoüriner sistemin her türlü cerrahisini gerçekleştirme imkânına sahibiz” dedi. 


HER TÜRLÜ CERRAHİ HASTAYA BAKILIYOR


Çocuk Cerrahisi Kliniğiliğinin 2 Öğretim Üyesi, 2 asistandan oluşan akademik ve 10 kişilik hemşire personel kadrosuyla hizmet verdiğini belirten Doç. Dr. Zeytun, “Hem ilimize hem de pandemi ve deprem nedeniyle çocuk cerrahisi açısından sıkıntısı çeken bölge illerine gece gündüz hizmet vermeye devam etmekteyiz.  Çocuk hastaları, yetişkin hastaların küçültülmüş bir formu olarak düşünmemek lazım. Çocuk hastaların; farklı yaş gruplarında farklı metabolizmaları ve farklı cerrahi hastalıkları bulunuyor. Çocuk hastalara verilmesi gereken ilaçların ve sıvıların cinsi, miktarları farklılık gösteriyor. Bunun yanı sıra karşılaşılan hastalık grupları da tamamen farklı. Bizim branştaki hastalıkların büyük çoğunluğu konjenital anomalilerdir” diye konuştu. 


EN ÇOK FITIK AMELİYATI


“Birçok merkezde çocuk cerrahisi kliniğinin en sık uyguladığı ameliyatlar D grubunda yer alan fıtık, hidrosel, inmemiş testis ve sünnet ameliyatlarıdır” diyen Zeytun, “Ancak bizim kliniğimizde bu ameliyatların yanı sıra ağırlıklı olarak daha ciddi ve karışık hastaların oluşturduğu A ve B grubu ameliyatları gerçekleştiriyoruz. Tabii bunun yanında özefagus yabancı cisimleri ve darlıklarına müdahale eden bölgedeki tek merkez konumundayız. Özefagus darlıklarında balon ile genişletme işlemleri yaparak ameliyatsız olarak çocuklarımızın iyileşip beslenmelerine vesile oluyoruz. Bunların yanı sıra çocuk ürolojisini ilgilendiren hipospadias, üriner sistem darlıkları ve taşlarına müdahale ediyoruz”


PROJE İÇİN EKİP GEREKLİ


Gaziantep Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hikmet Zeytun, devamla şunları söyledi: “Proje için ekip gerekli. Öncelikle ekibi güçlendirmemiz gerekiyor. Kliniğimiz vaka yelpazesi açısından birçok üniversiteden çok daha zengin. Bu vesile ile araştırma görevlilerimizin birçok vakayı birebir görmeleri ve yapmaları çok daha mümkün olmaktadır. Şu anda kliniğimiz asistan eğitimi açısından
bölgenin tek merkezi konumunda. Bu ekibin daha da güçlenmesi için hem öğretim üyesi kadrosunu hem de asistan sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Bunun için bu mesleğe gönül vermiş genç   iyi bir çocuk cerrahi uzmanı ve ileride iyi birer akademisyen olmaları için tercih etmelerini umuyoruz”