Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciliği, BM Uluslararası Göç Kuruluşu, BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), BM Nüfus Fonu (UNFPA) ve BM Kadın Birimi UN Women tarafından düzenlenen bir panelde, engelli kadın ve kız çocuklarının deprem sonrası karşılaştıkları sorunlar ve şiddet riskleri ele alındı. BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi, “Türkiye'deki BM sisteminin toplumsal cinsiyet eşitliği ve engelli kapsayıcılığı konularındaki derin taahhüdünü bir kez daha söylemek isterim. Bunlar hem kesişen hem de birbirini kesen konulardır ve adil bir dünya için kilit öneme sahiptir” dedi. KADINLARIN SESİ DUYULMUYOR Ahonsi, BM Kuruluşları ve ortaklarının engelli kadın ve kız çocuklarının haklarını savunmak ve güçlendirmek için çalıştıklarını belirterek, “Toplumsal cinsiyet eşitliği BM’nin önceliklerinden birini oluşturuyor. Toplumsal cinsiyet eşitliği olmadan “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına” ulaşmak mümkün değil. Etkinliğimiz, 16 günlük küresel aktivizm kampanyasının bir parçası olarak Birleşmiş Milletler kuruluşları tarafından ortaklaşa düzenleniyor. Bu uluslararası gün ve kampanyalar sadece sözde kalmamalıdır. Bunlar her birimiz için bir eylem çağrısıdır. Kadınların ve engelli bireylerin sesleri çoğu zaman duyulmuyor” dedi. KİLİT ÖNEME SAHİP“Bu etkinliğe "Deprem bölgesindeki engelli kadınların anlatılmamış hikayeleri" başlığını verdik. Sonuç olarak, Türkiye'deki BM sisteminin toplumsal cinsiyet eşitliği ve engelli kapsayıcılığı konularındaki derin taahhüdünü bir kez daha söylemek isterim” diyen Ahonsi,, “Bunlar hem kesişen hem de birbirini kesen konulardır ve adil bir dünya için kilit öneme sahiptir. Engelli Hakları Sözleşmesi ve Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi gibi Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler doğrultusunda, engelli kadınların her türlü karar alma masasında yer almasını sağlamaya yönelik çabaları desteklemeye kararlıyız. Türkiye depremlerin insani sonuçlarını ele almaya devam ettikçe, daha iyi bir şekilde yeniden inşa edildikçe ve gelecekteki afetlere daha iyi hazırlandıkça, toplumsal cinsiyet eşitliği ve engelli kapsayıcılığının Türkiye'de aşamalı olarak gerçekleştirileceğini düşünüyoruz” dedi.SOMUT ADIMLAD ATILMALIIOM Misyon Şefi Yardımcısı Claudia Natali, "Bugün engelli bireyler günü ve 16 günlük aktivizm çerçevesinde bir araya gelerek deprem bölgesindeki engelli kadını kız çocukların ihtiyaçlarını tekrar hatırlamak ve onlara daha güvenli erişilebilir bir ortam sunarak engelli kadın ve kız çocuklarının seslendiği, duyurabileceği ve haklarını konacağı bir ortam oluşturmak için birlikte çalışmak için bir araya geldik. Bu nedenle kadın ve kız çocuklarının engelli olsun veya olmasın, daha güvenli ve daha kapsayıcı bir toplum içerisinde. Eşit değişim çerçevesinde toparlanacağı bir süreç için somut adımlar atalım” şeklinde konuştu.