11 bin 536 kişi ile yapılan ankete göre, kanser hastalarının %74’ü sağlık çalışanlarından güleryüz, %65’i tekrar tekrar sorulan sorulara anlayış, %69’u değerli olduğunun hissettirilmesini bekliyor. Peki Türkiye’deki onkoloji doktorları ve hemşireleri bu beklentiyi ne oranda karşılıyor?

Türkiye’de yılda 170 bin yeni kanser vakası görülüyor. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin Ocak 2014 verilerine göre ülkemizde 346 medikal onkolog var ve 144 bin kişiye 1 onkolog düşüyor. Gelişmiş ülke standartlarına ulaşmak için Türkiye’de olması gereken tıbbi onkolog sayısı ise 800 ile 1000 civarında. Her hasta, doktorundan ve hemşiresinden gerekli tıbbi bakımın yanı sıra psikolojik destek de görmek ister ama bu ihtiyaç kanser hastalarında biraz farklı bir boyutta yaşanıyor. Ancak yukarıdaki rakamların da gösterdiği gibi pratikte durum böyle olmuyor, kanser hastaları ile onkoloji personeli arasındaki iletişim pek iç açıcı bir tablo çizmiyor.

İLETİŞİM ÖNEMLİ

Çok az sayıda hasta, onkoloğuyla iyi bir iletişim kurma “şansına” sahip. Ama genel olarak onkologların, hastalarına yeterince zaman ayırdıklarını, hastaların; hastalıkla ilgili empati, pozitif motivasyon gibi duygusal ihtiyaçlarının yeterince giderildiğini, onkoloji personeline kolayca ulaşabildiklerini ve kafalarına takılan soruların tatmin edici şekilde cevaplandırıldığını söylemek çok zor. Konuştuğumuz çok sayıda kanser hastası bu konuda hemfikir. 11 bin 536 hasta ve hasta yakınıyla yapılan anket sonuçları da durumu destekler nitelikte. “Hastalık sürecinde sağlık çalışanlarından beklentiniz nedir?” sorusuna yaklaşık ‘%74 güleryüz, %54 hastayı dinleyecek ortam oluşturulması, %70 hastaya değerli olduğunun hissettirilmesi, %65 tekrar tekrar sorulan sorulara anlayış’ cevabı verilmiş.