Üç bakana sonu önergesi veren Kaya,  hasar gören işletmelerin yıkımlarının gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini sordu

Kaya, ayakkabıcıların sorunlarına çözüm üretilmesi için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın yanıtlaması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na üç soru önergesi verdi.
 
MALİYE TERKİ VEREN AYAKKABICILAR

Ertuğrul Kaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği önergede 2019’dan bu yana ayakkabı imalat sektöründe ihracat miktarının ithalatın çok üzerinde olmasına karşın 2023 yılının ilk 11 ayında ithalat tutarının, ihracat tutarının üzerine çıkmasına dikkat çekti.  Kaya Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’e “Ayakkabı ve terlik üretiminde ithalatın önlenmesi, ihracatın artırılması ve istihdamın korunması için gümrük tarifelerinin ve gümrük vergilerinin artırılması planlanmakta mıdır?” diye sordu.  Kaya Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’e 2023 yılında ayakkabı ve terlik üretimi veya satışı alanında faaliyet gösteren kaç gerçek ve tüzel kişinin maliye kayıt terki verdiğini ve 6 Şubat Depremleri’nden etkilenen illerde 2023 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığınca resen Maliye terk kaydı işlemi yapılan ayakkabı ve terlik üretimi veya satışı alanında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi sayısını sordu.

BOLAT’A DİKKAT ÇEKEN SORULAR

Kaya, Ticaret Bakanı Ömer Polat’ın yanıtlaması için de deprem illerinde, depremden sonra ayakkabı ve terlik üretimi ile satışı yapan kaç işletmenin esnaf sicil kaydı silindiğini, faaliyetlerine devam eden ayakkabı ve terlik üretimi veya satışının yapıldığı işletmelere hangi desteklerin verildiğini ve 2023 yılında verilen toplam destek miktarını sordu. 
 Ticaret Bakanı Ömer Polat’a “Ayakkabı ve terlik üretiminde ithalatın azaltılması, ihracatın artırılması ve istihdamın korunması için hangi önlemlerin alınmasının planlandığını sordu. 
 
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ

Şimşek dikkat çekti Şimşek dikkat çekti


Ayakkabıcıların önemli sorunlarından biri olan Tüketici Hakem Heyetlerindeki anlaşmazlıklara da dikkat çeken Kaya, “2023 yılında Tüketici Hakem Heyetlerine ayakkabı sektörüne ilişkin kaç başvuru yapılmıştır? Bu başvuruların toplam Tüketici Hakem Heyeti başvurularına oranı kaçtır? Tüketici Hakem Heyeti dosyalarında ayakkabı ve terlik sektörü için inceleme yapan bilirkişilerin yetkilendirilmesi hangi eğitimler sonucunda ve hangi eğitim standartlarına göre yapılmaktadır? Bilirkişilere verilen eğitimin süresi kaç saattir? Bilirkişilere verilen eğitimlerde ihtisas odalarının eğitim sürecine aktif dahli söz konusu mudur?” sorularını yöneltti. 

DEPREMDE YIKILAN İMALATHANE VAR MI ?

Kaya; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin yanıtlaması için verdiği soru önergesinde depremde zarar işletmeleri gören ayakkabı ve terlik imalatçılarını sorunlarına dikkat çekti. Kaya, soru önergesinde 6 Şubat depremlerinde Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde ayakkabı ve terlik üretimi yapılan kaç imalathane ve fabrikayla işletmenin orta ve ağır hasar gördüğünü sordu.