Sürenin 31 Mart’ta sona ereceğini belirten Arıkan, “Konunun önemini hatırlatır, enerjinin verimli kullanılması açısından, her işletmede bir enerji yöneticisinin bulunmasının önemini tekrar vurgulamak isteriz” dedi

İslahiye'de alt ve üst yapı sorunu sürüyor İslahiye'de alt ve üst yapı sorunu sürüyor

Arıkan, “5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve ikincil mevzuatı kapsamında, yükümlü bulunan Bina, Endüstriyel İşletme, Elektrik Üretim Tesisleri ve Organize Sanayi Bölgeleri'nin enerji tüketim bildirimlerini Enerji Verimliliği Portalı üzerinden, 31 Mart 2024 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir” dedi. 

İDARİ CEZALAR KESİLECEK

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurumlara ve firmalara idari cezalar kesileceğini belirten Arıkan, “ENVER Portalına kayıt olmamış işletmelerin, öncelikle kayıt olmaları ve bir önceki yıla ait (2023 yılına ait) “Temel Tüketim Formu” nu doldurmaları gerekir. Yükümlülük kapsamındaki işletmeler ; Yıllık enerji tüketimi 1.000 TEP ve üzerinde olan endüstriyel işletmeler. Toplam inşaat alanı en az 20.000 metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi 500 TEP ve üzeri olan ticari binalar ve hizmet binaları. Toplam inşaat alanı en az 10.000 metrekare veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu binaları. 100 MW ve üstü enerji üretim tesisleri ve İşletme sayısı en az 50 olan  organize sanayi bölgeleridir.