- Goley gelsing bişirici.. Şu balcanları sööddürürmüsüng
- Balcanlarımı?.. buralı deelsing haralda yabancı?
- Yedi göbeg antebin yerlisiyim adamım, yuhalığın sırası deel..
- Eyer eyle olsadıng topag balcan getirirding, biz berecig balcanını bes balcan kebabında gullanırıg zira..
- Bütün baggallar gapadmış, açıg olan yerdede bes bu vardı, ben neyapabilirim söylermising?. Bende balcan olsunda çamurdan olsun deyig getirdim işde.. bilirsing biz antepliler balcansız duramazıg
- Haglısın dosdum, biran boş bulundum bende.. gusura galma
- Önemli deel adamım.. her fırında olabilir beyle şeyler.
- Şindi sen onları bizim daraba şeerdine ver şişe sablasıng.. bende bi meyan daha içig geliym
- Meyan mı?.. bende bi meyana yog demem açıgcası
- Tabiki dostum, söylemen yeterli.... düşündümde...
-....??? neyi
- Bu balcanın yanına birez temetosnan büberde alabilirding.. gözel bi abugannuş eyi gederdi bu havada
- Onu bende düşündüm amma baggaldahı bütün temetoslar ulugdu, ben needebilirim söylermising?
- Sende haglısın dosdum.. naled olası baggal, adam kimi öteberi getirmey maalesef. bütün müşdereler şikayedci gendinden..
- Şerife şikayed edsem deym?
- Deymezmiki..
- Ben bu gonuy düşünüym dosdum.. balcanlar nazaman bişer?
- Yirmi daggaya gader hazır olur dosdum sabırsızlanma
- Ben ozamanaça garşıdahı barda begleycim..
- Ey yeri..