GSO Mesleki Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitimde, Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi Bankacılık Komisyonu üyesi ve aynı zamanda, İstanbul Ticaret Mahkemeleri ICC Bilirkişisi ve ICC Uluslararası Akreditifler Uzmanı Abdurrahman Özalp tarafından katılımcılara sunum yapıldı.SUNUM YAPILDIÖzalp, firma temsilcilerinin katıldığı eğitimin birinci oturumunda, sahtecilik ve dolandırıcılık, alıcıların kayıpları, satıcıların kayıpları, kayıpların önlenmesi, ikinci oturumda da, sahtecilik ve dolandırıcılık alanları, dış ticaret teknikleri bazında sahtecilik ve dolandırıcılık olayları, peşin işlemler, açık hesap işlemleri, belge tahsil, genel akreditif, vadeli akreditif, devredilebilir akreditif, fatura proforma, temlik, swift, Letter of Indeminity (LOI), kurye, navlun komisyoncularının düzenlediği taşıma belgeleri, konşimento, charter party, gözetim belgesi, adres ve diğer sahtecilik ve dolandırıcılık konularında bilgi verdi. Eğitimin son bölümünde ise sahteciliğe karşı genel ve dış ticaret teknikleri noktasında bilgiler veren Özalp, katılımcıların sorularını da cevapladı. HABER MERKEZİ