Gaziantep Sağlıkçılar Meclisi adına açıklamalarda bulunan Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Üyesi Doğan Eroğulları, “Tüm dünyada, 2 yıla yakın süredir pandemi ile mücadele eden sağlık çalışanlarının özlük hakları korunurken, alkışlanırken; maalesef ülkemizde Aile Hekimliği çalışanları için alkışla başlayan bu süreç 30 Haziran 2021 de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile cezalandırılarak devam etmektedir. Yeni yönetmelikte yapılan değişikliklere baktığımızda tamamına yakını Aile Hekimliği çalışanlarının aleyhine.” 5 KEZ NÖBETE GİTMEYEN HEKİMİN İŞ AKDİ SONA ERİYOR Entegre hastanede çalışan aile hekimliği çalışanları 2 yıllık sözleşme süresince 5 kez nöbete mazeretli veya mazeretsiz gitmediği zaman iş akdi sona eriyor. Mazeretin yok sayıldığı bir mevzuat düzenlemesi ile karşı karşıyayız. Kişi hasta olamaz, yakını vefat edemez, çocuğu hasta olamaz. Her türlü o nöbete gitmek zorunda yoksa sözleşmesi feshediliyor.” Yönetmelik kapsamında Aile Hekimleri üzerinde baskı kurulduğunu kaydeden Eroğulları, “Bakanlık müfettişlerinin herhangi bir sebeple soruşturma başlatması ve bu soruşturma sonucunda iş akdi sona erme tehdidi içeriyor. Herhangi bir sebeple açığa alınan Aile hekimliği çalışanı 4 aya kadar görevden uzaklaştırılabiliyor ve bu dönemde hiç ücret ödenmeyip yargısız infaz yapılıyor. İl Sağlık Müdürlükleri hem soruşturma başlatıyor hem ceza veriyor, hem sözleşme feshi yapıyor. Bunlara itirazlar da yine İl Sağlık Müdürlüğüne yapılıyor. Cezaevi bünyesindeki aile hekimliği birimlerinin gider ödenekleri yüzde 80 azaltılıyor. Günlük mesai saatlerinin tamamının harcanmasına rağmen istenilen oranda yapılamayacak kronik hastalık izlemleri nedeniyle yüzde 10’a varan gelir kaybına uğrayacağımız maddeler içeriyor bu yönetmelik.” HALİL ŞARKLI