bilgi temelli, hakkaniyet esaslarına dayalı ve insani hassasiyetleri gözeten olumlu ilişkiler içine girilmesini ve Afrika’nın daha doğru anlaşılmasını amaçlayan Afrika Konferansı’nın dördüncüsü; Afrika’ya ilgi duyan akademisyen, bürokrat, iş adamı, diplomat ve öğrencilerin katılımıyla Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. HKÜ’de faaliyetlerini sürdüren Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin iş birliği ile düzenlenen 4’üncü Afrika Konferansı’nda, Türkiye-Afrika ekonomik ilişkileri; Afrika'daki uluslararası güç rekabeti, demokratikleşme, kalkınma ve ticaret ve benzeri konular tartışmaya açıldı. Afrika’nın çok boyutlu olarak ele alınması önemliKonferansın açılış konuşmasında; Afrika’nın uzun yıllar çeşitli zorluklara karşı mücadele vermek zorunda kaldığını, ancak Kıta’nın sadece bu tür tecrübelerle anılmaması gerektiğini söyleyen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Afrika kıtası dünyanın en eski medeniyetlerine beşiklik yapmıştır. Kıta çok zengin yer altı kaynaklarına sahiptir. Hali hazırda, Güney Afrika örneğinde de görülebileceği gibi, kıta en hızlı gelişen ekonomilerin bir kısmını içinde barındırmaktadır. Kıta, kültürel çeşitliliği ve zenginliği ile ön plana çıkmaktadır. Halen dünyada yaşamını sürdüren çok sayıda hayvan ve bitki türünün de doğal yaşam alanı olarak yoluna devam etmektedir. Kıta aynı zamanda farklı kültürlerden beslenen zengin bir mimari ve sanat altyapısına sahiptir. Afrika kıtasının özellikle Batılı ülkelerde çok güçlü bir diasporası bulunmaktadır. Gelinen noktada ‘Afrika, sadece Afrika’dan ibaret değildir’ demek abartı olmayacaktır. Bu yüzden Afrika’dan bahsederken çok boyutlu bir bakış açısı geliştirmek çok önemlidir” dedi.Türkiye – Afrika ilişkileri hızla gelişiyorHKÜ Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. M. Hanifi Aslan, yapmış olduğu sunumda; son yıllarda Türkiye – Afrika ilişkilerinin gelişerek çok önemli bir ivme kazandığını belirtti. Afrika’nın büyüme oranlarına dair kalemlerden rakamsal veriler paylaşan ve Afrika’nın ortalama büyüme oranının ise %3,7 olduğunu söyleyen Prof. Dr. Hanifi Aslan, Afrika’nın gelir dağılımının eşitsizliğin giderek daha adaletli bir durum almaya başladığını ifade etti.Afrika imgesi yeniden inşa edilmeliHKÜ Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Bilal Ulusoy ise yaptığı selamlama konuşmasında, merkezin çalışmaları hakkında bilgi verdi ve Afrika imgesinin yeniden inşa edilme ihtimallerini değerlendirdi. Konferansın anahtar konuşmacısı, Maliye Bakanlığı Gelirler Eski Genel Müdürü ve IMF’de (Uluslararası Para Fonu) Danışmanı Dr. Burcu Aydın Özüdoğru ise, yaptığı sunumda; Afrika’nın gelişme dinamiklerinden ve IMF’nin Afrika’ya dönük politikaları ve mevcut pandemi döneminde Afrika’da yapılan aşılama çalışmaları hakkında bilgiler verdi.Beş ayrı panel düzenlendiAçılış konuşmalarının ardından, panel oturumlarına geçildi. Konferansta: “Afrika'da Kolonizasyon”, “Yoksulluk ve Demokrasi”, “Afrika'da Zorlu Kalkınma Arayışı”, “Afrika'da Dış Güçlerin Rekabeti”, “Türk - Afrika İlişkileri” ve “Afrika'da İş Deneyimleri ve Perspektifler” başlıklarıyla birbirini tümleyen beş panel yer aldı. Afrika’nın her yönüyle değerlendirildiği ve Afrika Kıtası ile ilgili önemli noktaların masaya yatırıldığı konferansın sonunda, HKÜ Afrika Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi öncülüğünde Afrikalıların Türk Toplumunu nasıl gördüklerine dair fikir sahibi olabilmek amacıyla düzenlenen “Afrikalı Gözüyle Biz” isimli fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli tarafından verildi. Türkiye'nin farklı illeri ve meslek gruplarından 30 Afrikalının fotoğraflarıyla başvurduğu yarışmada; Jihane Gharyeni başvurduğu fotoğraflarıyla hem birincilik hem ikincilik ödülünün sahibi olurken, ikincilik elde ettiği ödülünü ise Mısırlı Salaheldeen Abdeltawab ile paylaştı. Abdellahi Mohamed Moustapha ise üçüncülük ödülünü alan isim oldu. İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Bahri Küçükerdoğan'ın rehberliğinde düzenlenen yarışmada toplam 4 fotoğraf ödül alırken, 11 fotoğraf ise jüri seçkisi olarak sergilenmeye layık görüldü. HABER MERKEZİ