1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. 6 Nisan'da başlıyor
6 Nisan'da başlıyor

6 Nisan'da başlıyor

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, nöbetçi noterlik uygulamasını 6 Nisan itibarıyla başlatacaklarını bildirdi.

A+A-

Vatandaşların noterlik hizmetlerine erişimini kolaylaştıracak bir  uygulamanın tanıtımını gerçekleştireceklerini belirten Gül, "Nöbetçi noterlik  uygulamasını 6 Nisan itibariyle başlatıyoruz. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık."  ifadelerini kullandı. Gül, noterlik hizmetlerinin geliştirilmesi hedefine her zaman destek  olan Türkiye Noterler Birliğine teşekkür ederek, bu işbirliği zemini korunduğu  sürece hem noterlik hizmetlerine hem de adalet sistemine erişimi kolaylaştırmaya  devam edeceklerine yürekten inandığını söyledi.

Noterliğin bir kamu hizmeti olarak adalet sisteminin önemli bir  parçası olduğunu dile getiren Gül, hukuki işlemlerin belgelendirilmesi ve bu  işlemlere dair belgelerin düzenli bir şekilde saklanması görevinin noterlere ait  olduğunu anımsattı. Gül, noterliğin bu fonksiyonunun ihtilafların yargıya intikal etmeden  çözümlenmesini, yargıya intikal edenlerin ise daha kolay sonuçlanmasını  sağladığına işaret ederek, "Deyim yerindeyse noterlerimiz bir anlamda 'koruyucu  hekimlik' görevini ifa etmektedirler. Tarafsız, bağımsız ve mesleki yetkinliği  güçlü bir noterlik sistemi, hukuki hizmetlerin daha kaliteli bir şekilde  sunulmasını sağlamaktadır. İhtilafları azaltarak, hukuki güvenliğin tesisinde  yardımcı olan çok önemli bir müessesedir." diye konuştu.

Hukuk sistemindeki bu güven mekanizmasını korumakta ve geliştirmekte  kararlı olduklarını vurgulayan Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın hukuk ve adalet hizmetlerine erişimini güçlendirme  yönünde, bu mekanizmanın sunduğu fırsatların farkındayız. Bugüne kadar noterlerin  görev ve yetki sahalarını önemli ölçüde artırdık. Bazı idari işlemlerin yanı sıra  bir kısım çekişmesiz yargı işlerinde noterlere yetki verdik. 2011 yılından  itibaren mirasçılık belgesi verilmesi ve terk eden eşin ortak konuta daveti gibi  işlemler noterler tarafından da yapılmaktadır.  Keza, 1 Şubat 2018 tarihinden  itibaren araç tescil işlemleri yine noterlerimiz tarafından yerine  getirilmektedir. Yargının, kamu kurumlarının ve noterlerin elindeki bu yetkiler,  hiç kuşkusuz işlevsel açıdan birbirlerini tamamlamaktadır. Aynı zamanda, yargının  ve kamu kurumlarının iş yükünün hafifletilmesine de çok önemli katkılar  sunmaktadır."

"TATMİN EDİCİ SONUÇLAR DOĞRUDU"

Bakan Gül, uygulamaların tatmin edici sonuçlara ulaştığını aktararak,  "Bazı iş ve işlemlerde noterlere yetki verilmesi, sonuçlarını sadece iş yükü  parantezinde izlediğimiz bir yenilik değildir. Bu tür yenilikler, en başta  vatandaş memnuniyetini artırmaktadır. Güven veren adalet anlayışının temelinde  insan yatmaktadır. İnsana dokunmayan, temas etmeyen hiçbir adımın bir katkısı  yoktur. Çünkü hukuk, adalet insan için vardır." ifadelerini kullandı.

Geçen sene başlattıkları uygulama sayesinde araç satışı, devir ve  tescil işlemlerinin büyük bir hız kazandığına işaret eden Gül, bütün işlemlerin,  ilk başvuru sonrası hızlı, kolay, tek noktadan ve daha az masrafla tamamlandığını  söyledi.

Benzer uygulamalar için arayış ve çalışmaların devam edeceğinin altını  çizen Gül, şöyle konuştu  "Son aşamasına geldiğimiz Yargı Reform Belgemizde de noterlik sistemi  ve işlemlerini geliştirme yönünde irademiz bulunmaktadır. Noterlik müessesesini,  ekonomik, sosyal ve hukuki alanda görülen hızlı değişime uygun olarak revize  edeceğiz. Bir takım yeniliklerle beraber, çekişmesiz bazı yargı yetkilerinin de  yine noterlere devri hususunda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz."

"VATANDAŞ MESAİSİNDEN OLMASIN"

Abdulhamit Gül, noterlerin sistem içindeki rolü güçlenirken, bu  hizmetlere erişimin de güçlendirilmesi talebiyle karşılaştıklarını, "nöbetçi  noterlik" fikrinin böyle doğduğunu anlattı.

Amaçlarının vatandaşın işini kolaylaştırmak, toplumun ihtiyaç ve  beklentilerini karşılamak olduğunu vurgulayan Gül, şunları ifade etti:

"İstiyoruz ki vatandaş işinden, mesaisinden olmasın.  Tatil-hafta sonu  demeden ekonominin çarkı dönsün, ticaret aksamasın. İstedik ki pratik olalım,  hızlı ve çözüm odaklı hareket edelim. Mesai mefhumu gözetmeden bu ülke için  çalışan, üreten, istihdam oluşturan iş adamına, memuruna, işçisine, kısacası tüm  çalışma hayatının aktörlerine ve paydaşlarına hizmet edelim istedik. Aynı  zamanda, vatandaşlarımızın hukuki güvenlik ihtiyaçlarına da en yüksek şekilde cevap verelim arzusundaydık. Suistimalleri, gecikmeleri, mağduriyetleri  önleyelim.  İşte bütün bu düşüncelerle nöbetçi noter uygulamasına hayat verdik ve  inşallah 6 Nisan itibarıyla Türkiye'de her ilimizde bu uygulamayı başlatacağız.  Vatandaş, hafta sonu ikinci el araç alıyor, satıyor. Hatta bunun için bazen bir  şehirden diğerine seyahat ediyor.  Ama muamelesini yapmak için haftanın ve  mesainin başlamasını bekliyor.  Bu gecikmenin sadece bir zaman maliyeti yok.   Kapora aldığı halde satıştan cayma, hileli-dolanlı işler sebebiyle malen zarara  uğrayanlar da oluyor.  Nöbetçi noter uygulamasıyla bu olumsuzluklar artık  yaşanmayacak."

"GECİKMELER SON BULACAK"

Bakan Gül, Türkiye'de işçi ve memur, yaklaşık 25 milyon çalışanın  olduğunu, uygulamanın çalışanları mesailerinden koparmayacağını söyledi.

Noterdeki işlemini, isteyenin hafta içi, isteyenin hafta sonu  tamamlayacağını ifade eden Gül, "Basit bir evrak işi, bir vekaletname, onay veya  sözleşme için tacir de işinden olmayacak. Gecikmeler son bulacak. 6 Nisan'dan  itibaren bütün illerimizde cumartesi ve pazar günleri için nöbetçi olarak  belirlenen noterlik daireleri, hafta içi uygulanan çalışma saatleri boyunca  hizmet verecek." bilgisini verdi.

Gül, nöbetçi noterlikle birlikte uygulamasını geliştirecekleri bir  diğer konunun ise yurt dışındaki noterlik işlemleriyle ilgili olduğuna değinerek,  "6 Nisan günü yine noterlik gibi yurt dışındaki noterlik işlemleri de aynı anda,  eş zamanlı olarak Türkiye'deki noterlerimizce yine anında görüntülenebilecek,  sureti alınabilecek." diye konuştu. Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yurt dışı temsilciliklerinde de belirli noterlik işlemleri  yapılabiliyor.  Ancak yurt dışında çıkarılan bir vekaletname veya azilnamenin  normal posta yoluyla Türkiye'ye ulaşması, hukuki sonuç doğuracak şekilde  kullanılabilmesi bir hafta, 10,15, 20 gün gibi bir zaman alıyor. Bu posta  süresini by-pass edecek şeklide bu belgelerin örneklerini yurt içindeki  noterliklerden alma imkanı getiriyoruz.  Yabancı ülkelerde bulunan yaklaşık 10  milyon ve dört nesil Türk vatandaşının vatan toprağıyla bağı ve ilişkileri  böylece daha güçlü bir şekilde devam edecektir. Bu vatandaşlarımız işlerini  bulundukları ülkeden takip etmek durumundadır. Uygulamada bir haftalık, 10 günlük  gecikmeler ise bazen yasal olarak tanınmış sürelerin geçirilmesine, hak  kayıplarına neden olabilmektedir. Davası aleyhine sonuçlanıyor, dava açacak ve  süreye tabi. Oradan vekaletname çıkardığında avukata postadan gelinceye kadar  dava sürecinin gecikmesi hak kaybına neden olabiliyordu ama şimdi Afyonlu,  Gaziantepli, Aksaraylı, Konyalı, Trabzonlu bir vatandaşımız Berlin'de, Köln'de  yaptığı bir işlemle anında buradaki avukata, babasına, oğluna, eşine yetki  verecek. Aynı anda Aksaray, Ankara noterliği, Köln'de verilen vekaletnamenin,  sözleşmenin noterlik işlemini anında buradan yapabilecek. Köln'de yapılan işlem  Aksaray, Konya noterliğinden yapılmış gibi olacak."

"TERCİHİMİZİ KOLAYLAŞTIRMADAN YANA KOYDUK"

"Hukuk sistemi, bir ülkede, toplumun ya önünü açar ya ayak bağı olur.  Hukuk, kolaylaştırıcı veya zorlaştırıcı bir işlev görebilir. Biz tercihimizi  kolaylaştırmaktan yana koyduk." diyen Gül, hukuki güvenlik ilkesinden ödün  vermeden vatandaşların iş ve işlemlerini kolaylaştırıcı adımlar attıklarını  vurguladı.

Gül, nisan ayında başlayacakları bu iki yeni uygulamayla bütün  vatandaşların noterlik hizmetlerine erişimlerini kolaylaştıracaklarını  belirterek, önemli bir devrim olan bu iki hizmetin hayırlı olmasını diledi.

DURSUN CİN'İN KONUŞMASI

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin de Türkiye'nin her  noktasında bulunan bin 931 noterlikte yaklaşık bin 700 noter ve 7 bine yakın  noterlik personeli ile görevlerini titizlikle yerine getirdiklerini söyledi.

Hukuk camiasını yakından ilgilendiren çok sayıda yeniliğin bulunduğu  "Yargı Reformu Strateji Belgesi" kapsamında, çok yakın zamanda nöbetçi noter  uygulamasına başlayacaklarını belirten Cin, şöyle devam etti:

"Nöbetçi noterlik uygulamasıyla, özellikle hafta sonlarında ticari  hayata hareket getirilmesi, piyasaların dolayısıyla ekonominin canlanması  amaçlanmakta, bununla birlikte vatandaşlarımıza hizmet odaklı düşünülen bu  uygulama ile hafta içinde noterliğe gelemeyecek durumda olan çalışanımızın  işlemlerinin de mesai günleri haricinde yapılabilecek hale getirilmesi  hedeflenmektedir. Bu uygulama ile vatandaşlarımızın hukuk, ekonomi ve sosyal  alanlarda ihtiyaç duyacakları noterlik işlemlerini hafta sonu yapma imkanlarının  sağlanacağını görmekteyiz."
  

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.