1. YAZARLAR

  2. Mehmet Nabioğlu

  3. TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK
Mehmet Nabioğlu

Mehmet Nabioğlu

Yazarın Tüm Yazıları >

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK

A+A-

 

Bu değişikliğin çok derinine girmeden şirketlerimizle ilgili kısmını inceleyelim;
Amme alacağının anonim şirket mal varlığından kısmen veya tamamen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması halinde tüzel kişiliğin kanuni temsilcisi konumundaki yönetim kurulu üyelerinin şahsi malvarlıklarından takip ve tahsili cihetine gidilmeden önce, temsil salahiyetinin aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan murahhas bir veya birkaç üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere bırakılmış olup olmadığı tespit edilecek. 
Yapılacak tespit sonucunda; şirketi temsil yetkisinin murahhas üye veya üyeler ile müdür olarak üçüncü kişilere bırakıldığının anlaşılması halinde amme alacağının bunlardan tahsiline edilecek,  diğer yönetim kurulu üyeleri hakkında işlem yapılmayacak.
Şirket esas sözleşmesinde bu şekilde bir görevlendirmeye ilişkin herhangi bir kayıt bulunmaması halinde, yönetimde bulunan tüm üyelerin müşterek ve müteselsil sorumlulukları dikkate alınarak işlem yapılacak.
Amme borçlusunun menkul ve gayrimenkul malları ile her türlü hak ve alacaklarından borcuna yetecek tutarda olan kısmının tespiti ve haczi için yurt çapında yapılacak mal varlığı araştırması, fer'ileri ile birlikte toplam tutarı 5.000,- lira ve üzerindeki amme alacakları için yapılacak.
Haczedilebilecek mallardan elektronik ortamda araştırması yapılabilecek olanlar, elektronik ortamda araştırılacak, yetki alanlarına bağlı kalmaksızın doğrudan haciz bildirisi tebliğ etmek suretiyle haczedebilecekler. Bu mallar için ayrıca yazılı ortamda malvarlığı araştırması yapılmayacak.
E-FATURA UYGULAMASI VE CEZALARI           
Maliye Bakanlığı'nın, 1 Ocak 2014'ten itibaren yürürlüğe girecek e-fatura sistemine başvuru için verdiği süre 2 Eylül Pazartesi günü doldu ve o tarihe kadar 15 binin üzerinde firma başvuru yaptı. Firmalar sisteme kayıt yaptırabilmek için 31 Aralık 2013 tarihine kadar başvurabilecekler. Ancak başvurusunu 2 Eylül'den sonra yapanlara, özel usulsüzlük cezası tahakkuk ettirilecek. Bunlardan; şirketler ve birinci sınıf tüccarlar 1200 lira, ikinci sınıf tüccarlar ise 600 lira ceza ödeyecekler.
Maliye Bakanlığı'nın 421 sıra numaralı  VUK Genel Tebliği uyarınca e fatura sistemine geçmesi zorunlu olup da henüz kayıt yaptırmayan mükellefleri iki ayrı ceza bekliyor. Buna göre 2 Eylül'e kadar kayıt yaptırmamış mükelleflerden,  şirketler ve birinci sınıf tüccarlar için 1200 lira, ikinci sınıf tüccarlara ise 600 lira özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ancak asıl cezalar ise 1 Ocak 2014'te başlayacak. Bu tarihten itibaren e fatura sistemine tabi olup da e fatura kullanmayan mükelleflere her bir fatura için fatura tutarının yüzde 10'u kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek.Maliye Bakanlığı'nın 1 Ocak 2014 yılından itibaren yürürlüğe koyacağı elektronik fatura uygulamasına tabi olup da bugüne kadar başvuru yapan şirket sayısı 17 bini aştı.Ancak sistemin işleyişi ve ceza mekanizmasına yönelik tartışmalar devam ediyor.                                                                                                   E- fatura sistemine kayıt olması gerekip de kayıt yaptırmayanlar için asıl cezalar ise 2014 yılından itibaren başlayacak. E-fatura düzenlemek zorunda olduğu halde bu zorunluluğa uymayanlara Vergi Usul Kanunu'nun 353. Maddesi'ne göre, her bir faturaya yazılması gereken tutarın yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ancak bu şekilde kesilen cezaların yıllık toplamı 94 bin lirayı geçemeyecek.
Maliye yetkililerinden alınan bilgiye göre ,elektronik ortamda ve posta yoluyla başvuruların birlikte yürütüldüğü süreçte e-fatura uygulamasına toplam 20 bin 459 mükellefin başvurduğunu... Bu kapsamda uygulamaya başvuran mükelleflerin, seçtikleri e-fatura uygulaması yararlanma yöntemine göre 2013 takvim yılı sonuna kadar e-fatura göndermeye ve almaya başlayacaklarını ancak "e-fatura uygulamasından  özel entegratör ile yararlanacaklar ile entegrasyon yapacak olan mükelleflerin, 31 Aralık 2013 tarihine kadar entegrasyon ve Özel entegrasyon süreçlerini tamamlamaları gerekiyor. Diğer taraftan, e-fatura uygulamasından özel entegratörler aracılığı ile yararlanacak mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığı  tarafından yetkilendirilen özel entegratörlerle anlaşma yapmalı, bunun dışındaki firmalara itibar etmemeli. Mükellefler, GİB tarafından yetkilendirilen firmaların listesine ise 'www.e-fatura.gov.tr' internet adresinden ulaşılabileceğini belirtiler.
İŞSİZLİK ARTIYOR
Türkiye'de işsizlik oranı, haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan artarak yüzde 8,8 oldu. Geçen yıl Haziranda 2 milyon 226 bin olan işsiz sayısı, bu yılın aynı ayında 2 milyon 525 bine yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hane halkı İşgücü İstatistikleri, ''2013 Haziran Dönemi Sonuçları''na göre, Türkiye'de işsizlik oranı, haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puanlık artışla yüzde 8,8 olarak gerçekleşti. 
Mayıs ayında da işsizlik oranı yüzde 8,8 olmuştu. Geçen yıl Haziranda 2 milyon 226 bin olan işsiz sayısı, bu yılın aynı ayında 2 milyon 525 bine çıktı. Aynı dönemde istihdam ise 25 milyon 577 binden, 26 milyon 319 bine ulaştı.  İşgücüne katılma oranı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan artışla yüzde 51,9 olarak belirlendi. Tarım dışı işsizlik oranı aynı dönemde yüzde 10,2'den yüzde 11'e, genç işsizliği de yüzde 15,7'den yüzde 17,1'e çıktı.

Bu değişikliğin çok derinine girmeden şirketlerimizle ilgili kısmını inceleyelim;Amme alacağının anonim şirket mal varlığından kısmen veya tamamen tahsil edilememesi veya tahsil edilemeyeceğinin anlaşılması halinde tüzel kişiliğin kanuni temsilcisi konumundaki yönetim kurulu üyelerinin şahsi malvarlıklarından takip ve tahsili cihetine gidilmeden önce, temsil salahiyetinin aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olan murahhas bir veya birkaç üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere bırakılmış olup olmadığı tespit edilecek. Yapılacak tespit sonucunda; şirketi temsil yetkisinin murahhas üye veya üyeler ile müdür olarak üçüncü kişilere bırakıldığının anlaşılması halinde amme alacağının bunlardan tahsiline edilecek,  diğer yönetim kurulu üyeleri hakkında işlem yapılmayacak.Şirket esas sözleşmesinde bu şekilde bir görevlendirmeye ilişkin herhangi bir kayıt bulunmaması halinde, yönetimde bulunan tüm üyelerin müşterek ve müteselsil sorumlulukları dikkate alınarak işlem yapılacak.Amme borçlusunun menkul ve gayrimenkul malları ile her türlü hak ve alacaklarından borcuna yetecek tutarda olan kısmının tespiti ve haczi için yurt çapında yapılacak mal varlığı araştırması, fer'ileri ile birlikte toplam tutarı 5.000,- lira ve üzerindeki amme alacakları için yapılacak.Haczedilebilecek mallardan elektronik ortamda araştırması yapılabilecek olanlar, elektronik ortamda araştırılacak, yetki alanlarına bağlı kalmaksızın doğrudan haciz bildirisi tebliğ etmek suretiyle haczedebilecekler. Bu mallar için ayrıca yazılı ortamda malvarlığı araştırması yapılmayacak.

E-FATURA UYGULAMASI VE CEZALARI          

Maliye Bakanlığı'nın, 1 Ocak 2014'ten itibaren yürürlüğe girecek e-fatura sistemine başvuru için verdiği süre 2 Eylül Pazartesi günü doldu ve o tarihe kadar 15 binin üzerinde firma başvuru yaptı. Firmalar sisteme kayıt yaptırabilmek için 31 Aralık 2013 tarihine kadar başvurabilecekler. Ancak başvurusunu 2 Eylül'den sonra yapanlara, özel usulsüzlük cezası tahakkuk ettirilecek. Bunlardan; şirketler ve birinci sınıf tüccarlar 1200 lira, ikinci sınıf tüccarlar ise 600 lira ceza ödeyecekler.Maliye Bakanlığı'nın 421 sıra numaralı  VUK Genel Tebliği uyarınca e fatura sistemine geçmesi zorunlu olup da henüz kayıt yaptırmayan mükellefleri iki ayrı ceza bekliyor. Buna göre 2 Eylül'e kadar kayıt yaptırmamış mükelleflerden,  şirketler ve birinci sınıf tüccarlar için 1200 lira, ikinci sınıf tüccarlara ise 600 lira özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ancak asıl cezalar ise 1 Ocak 2014'te başlayacak. Bu tarihten itibaren e fatura sistemine tabi olup da e fatura kullanmayan mükelleflere her bir fatura için fatura tutarının yüzde 10'u kadar özel usulsüzlük cezası kesilecek.Maliye Bakanlığı'nın 1 Ocak 2014 yılından itibaren yürürlüğe koyacağı elektronik fatura uygulamasına tabi olup da bugüne kadar başvuru yapan şirket sayısı 17 bini aştı.Ancak sistemin işleyişi ve ceza mekanizmasına yönelik tartışmalar devam ediyor. E- fatura sistemine kayıt olması gerekip de kayıt yaptırmayanlar için asıl cezalar ise 2014 yılından itibaren başlayacak. E-fatura düzenlemek zorunda olduğu halde bu zorunluluğa uymayanlara Vergi Usul Kanunu'nun 353. Maddesi'ne göre, her bir faturaya yazılması gereken tutarın yüzde 10'u oranında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ancak bu şekilde kesilen cezaların yıllık toplamı 94 bin lirayı geçemeyecek.Maliye yetkililerinden alınan bilgiye göre ,elektronik ortamda ve posta yoluyla başvuruların birlikte yürütüldüğü süreçte e-fatura uygulamasına toplam 20 bin 459 mükellefin başvurduğunu... Bu kapsamda uygulamaya başvuran mükelleflerin, seçtikleri e-fatura uygulaması yararlanma yöntemine göre 2013 takvim yılı sonuna kadar e-fatura göndermeye ve almaya başlayacaklarını ancak "e-fatura uygulamasından  özel entegratör ile yararlanacaklar ile entegrasyon yapacak olan mükelleflerin, 31 Aralık 2013 tarihine kadar entegrasyon ve Özel entegrasyon süreçlerini tamamlamaları gerekiyor. Diğer taraftan, e-fatura uygulamasından özel entegratörler aracılığı ile yararlanacak mükellefler, Gelir İdaresi Başkanlığı  tarafından yetkilendirilen özel entegratörlerle anlaşma yapmalı, bunun dışındaki firmalara itibar etmemeli. Mükellefler, GİB tarafından yetkilendirilen firmaların listesine ise 'www.e-fatura.gov.tr' internet adresinden ulaşılabileceğini belirtiler.

İŞSİZLİK ARTIYOR

Türkiye'de işsizlik oranı, haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puan artarak yüzde 8,8 oldu. Geçen yıl Haziranda 2 milyon 226 bin olan işsiz sayısı, bu yılın aynı ayında 2 milyon 525 bine yükseldi.Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hane halkı İşgücü İstatistikleri, ''2013 Haziran Dönemi Sonuçları''na göre, Türkiye'de işsizlik oranı, haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre 0,8 puanlık artışla yüzde 8,8 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında da işsizlik oranı yüzde 8,8 olmuştu. Geçen yıl Haziranda 2 milyon 226 bin olan işsiz sayısı, bu yılın aynı ayında 2 milyon 525 bine çıktı. Aynı dönemde istihdam ise 25 milyon 577 binden, 26 milyon 319 bine ulaştı.  İşgücüne katılma oranı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 1,1 puan artışla yüzde 51,9 olarak belirlendi. Tarım dışı işsizlik oranı aynı dönemde yüzde 10,2'den yüzde 11'e, genç işsizliği de yüzde 15,7'den yüzde 17,1'e çıktı.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar

YAZIYA YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.