1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. KALKAN: ŞEHRİ YÖNETENLER DİKKATLİ OLMALI
KALKAN: ŞEHRİ YÖNETENLER DİKKATLİ OLMALI

KALKAN: ŞEHRİ YÖNETENLER DİKKATLİ OLMALI

Araban Belediye Başkanı ile eski ve halen görevde bulunan meclis üyeleri görevi kötüye kullanmaktan ceza aldı. Araban Asliye Ceza Mahkemesi, imar plan değişikliklerinde...

A+A-

Araban Belediye Başkanı ile eski ve halen görevde bulunan meclis üyeleri görevi kötüye kullanmaktan ceza aldı. Araban Asliye Ceza Mahkemesi, imar plan değişikliklerinde plan yapımına ait esaslara dair yönetmelik hükümlerine aykırı işlem yapıldığı gerekçesiyle, belediye başkanı ve 9 meclis üyesini önce 6 ay hapis, iyi hallerini gözeterek ise 3.740.000 TL idari para cezasına çarptırdı. Şahinbey Belediye Meclis üyesi Uğur Kalkan, "Umarım bu karar herkese örnek olur. Kim olursa olsun şehri taş yığınına döndürmeye çalışırsa; bugün belki birşey olmaz ama günü gelince mutlaka yargı önünde hesabını verir" dedi.

KALKAN: ŞEHRİ YÖNETENLER DİKKATLİ OLMALI

Uğur Kalkan, plan yapımına ait esaslara dair yönetmelik hükümlerine aykırı işlemlerden dolayı açılan davanın sonucunu değerlendirirken, "Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı 13/11/2014 tarih ve 2014/288 kararıyla soruşturma izni verdi. 3 Kat yerin 5 kata çıkarılması, parsel bazında değişiklikler, parsel sahibine fazladan inşaat yapma hakkı, yeşil alan azaltılması , kamu yararının bulunmaması, 2 katın beş kata çıkarılması , sağlık alanının kaldırılması ayrıca 2 ve 3 katların 6 kata çıkarılması , karşılıklı bina cepheleri arası asgari mesafenin sağlanamaması v.s Bu şehrin yöneten herkes şehrin geleceği konusunda daha dikkatli olmak zorunda. Meclislerde çeken kararları iktidar mensupları da muhalefet temsilcileri gibi özenle incelemeli. Umarım bu karar herkese örnek olur. Kim olursa olsun şehri taş yığınına döndürmeye çalışırsa; bugün belki birşey olmaz ama günü gelince mutlaka yargı önünde hesabını verir" diye konuştu.

KAMU DAVASI AÇILDI

Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ve meclis üyeleri Ali Bilici, Şıh Mehmet Bazlama, Kadir Karakulak, İlyas Saraçoğlu, Arap Keser, Cumali İlik, Şıho Gözübüyük ve Hasan Yılmaz ve Ahmet Yılmaz hakkında görevi Kötüye Kullanma suçundan Araban Cumhriyet Başsavcılığı'nın 27/01/2016 tarihli ve 2016/13 nolu iddianamesi ile 5237 sayılı TCK'nın 257/1, 53/1-2 maddeleri gereğince cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açıldı. 

ÖZDEMİR NELER SÖYLEDİ?

Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir savunmasında,  "Belediyemizde yeterli teknik eleman yoktu. Bu nedenle  hazırladığımız imar planlar tadilatlarını şehir plancıları odasından onaylanması üzerine işleme koyduk. Yapılan denetimler  esnasında tadilatların yönetmeliklere uygun olmaması üzerine Belediye Meclisi olarak 04/09/2015 tarihli revizyon kararı aldık.  01/04/2016 tarihinde de hatalı olan kararların iptali için toplantı yapacağız. Sosyal donatların eksikliğini revizyon kararı ile  düzelteceğiz ve bu hususu da mahkemenize sunacağız" dedi. 

ÖZDEMİR:YEŞİL ALANLARI DÜZENLEYECEĞİZ

Belediye Başkanlığının 05/02/2014 tarih ve 5 sayılı kararında Yeşilova  mahallesi Şahinler caddesi üzerinde bulunan kararda geçen 2 parsele 5 kat olacak şekilde inşaat izni verildiğini söyleyen  Özdemir, "İnşaatta 5 kat olarak yapıldı. Bu parsellerle ilgili olarak sosyal donatı eksikliğini gidereceğiz. 5 kat inşaat izni  verdiğimiz yerde nüfus yoğunluğuna uygun olarak yeşil alanın olması gerekiyordu. Buna ilişkin olarak Yeşil alanları  düzenleyeceğiz" dedi.

İNŞAAT İZNİ VERMEDİK

Belediye meclisinin 05/02/2014 tarih ve 7 nolu kararına dayanarak 2 ve 3 katlı olan inşaat iznini 6 kat olarak verdiklerini  belirten Özdemir şunları söyledi:"Buralarda da yine 6 katlı binalar yapıldı. Ancak burasıyla alakalı sosyal donatı eksikliğini  gidereceğiz. Yine belediye meclisimizin 06/09/2013 tarihli 20 sayılı kararı ile cadde üzerinde olan binalara yönelik olarak bir  düzenleme getirdik bu kararla şu an hangi parseller olduğunu hatırlayamamakla birlikte iki kat olan inşaat iznini 5 kata çıkardık  ve buna dayalı olarak inşaatlar 5 kat olarak yapıldı, yapılmayan parsellerde vardı. Uygulamanın yanlış olduğunu anladıktan  sonra inşaat izni vermedik, devam edenleri de durdurduk. Ancak fazladan olan 3 katın yıkılmasına karar veremiyoruz.  02/05/2013 tarihli ve 13 sayılı kararla 1004 nolu parselde konut alanı ve çocuk bahçesi alanın yer değiştirilmesine karar  vermiştik. Ancak revizyon kararımızdan eski haline getireceğiz. Buralarda inşaat söz konusu değildir."

EKSİKLİKLERİ GİDERECEĞİZ

Belediye meclisinin 04/12/2012 tarihli ve 32 sayılı kararı ile kararda geçen parsellerdeki S-2 olan yapı adasını B-5 olarak yani  serbest olan yapılaşmayı bitişik plan olarak yapmaya karar verdiklerini anlatan Özdemir, "Amacımız da şehirde düzgün bir  görüntü sağlamaktı. Biz bu işlemi parsel bazında yapmıştık. Odanın onay vermesi üzerine doğru olduğunu düşünmüştük.  Ancak revizyon planı ile bu karardan vazgeçeceğiz. Fiilen bitişik nizam yapılmamıştır. İnşaata da izin verilmemiştir. 03/08/2012  tarihli 22 sayılı kararda adı geçen parsellerin bir kısmına inşaat izni bu karar uygun bir şekilde verilmiş veinşaatlar bu karar  göre yapılmıştır. Ancak yine nüfus yoğunluğuna uygun düşecek şekilde sosyal donatı alanları revizyon kararımızla yapılacaktır.  04/02/2011 tarih 5 sayılı kararımızla 7 kat olarak inşaat izni verdiğimiz ve 7 kat olarak yapılan binalar vardır. Ancak dediğim  gibi revizyon planımızda eksiklikleri gidereceğiz. 06/05/2010 tarihli ve 20 nolu kararla inşaat izni verip vermediğimizi 5 kat  şeklinde yapılıp yapmadığını şuan tam olarak hatırlayamıyorum. Ancak muhtemelen izin verilerek inşaat yapılmıştır. Tüm  eksiklik ve aksaklıkları gidererek mahkemenize bildireceğiz. Müfettiş denetiminden sonra aksaklıklar fark edilince yapılaşma  olmadı ve herhangi bir kimseye inşaat izni verilmedi. Aynı zamanda savunmalarımı yazılı olarak da sunuyorum '' şeklinde  beyanda bulunmuştur" diye konuştu.

İŞTE MAHKEMENİN KARARI

Araban Asliye Ceza Mahkemesi yargılama sonunda, Belediye Meclisin'in 06.05.2010/20, 04.02.2011/05, 03.08.2012/22, 04.12.2012/36, 02.05.2013/13, 06.09.2013/20, 05.02.2014/05 ve 05.02.2014/07 tarih ve sayılı kararları ile imar plan değişiklikleri yapıldığı ve imar plan değişikliklerinin, işlem tarihi itibarıyla yürürlükte bulunan Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin amir hükümlerine aykırılık teşkil ettiğine karar verdi. Mahkeme, "İçişleri Bakanlığının 13/11/2014 tarih ve 2014/288 kararı ile soruşturma izni verildiği, dosyada mevcut İçişleri Bakanlığı mahalli idareler kontrolörlüğü 59/56 sayılı ön inceleme raporuna göre 06.05.2010/20 sayılı kararla 3 kat olan yapılaşmanın 5 kat şeklinde kat artırımına gidilmesinin ada bazında değil parsel bazında olduğu ve yapılan planlama ile parsel sahibine daha fazla inşaat yapma hakkı verildiği ve herhangi kamu yararı bulunmadığı,04/02/2011 tarih ve 05 sayılı kararla 2 kat olarak planlanan alanın parsel bazında 5 kat olarak kat artırımı yapıldığı ve parsel sahiplerinin menfaatleri doğrultusunda yapıldığının belirtildiği ve herhangi bir kamu yararının olmadığı, 03.08.2012/22 sayılı kararla mülkiyeti Seydi Yıldız'a ait muhtelif parsellerde gerçlekleştirilen 1/1000 ölçekli imar plan değişikliğinin 6700 metrekare yeşil alanda azaltmaya gittiği ve eş değer bir yeşil alanın ayrılmadığı, 04.12.2012/36 sayılı kararla yapılan plan değişikliğinin sadece parsel sahiplerinin menfaatleri doğrultusunda yapıldığı ve herhangi bir kamu yararı olmadığı, 02.05.2013/13 sayılı kararla mülkiyeti Ökkeş Acet'e ait 1004 parselde gerçekleştirilen imar planın 1000 metre çocuk bahçesini küçültüğü ve eş değer miktarda yeşil alan ayrılmadığı, 06.09.2013/20 sayılı kararla mülkiyeti Ökkeş Acet'e ait 1004 parselde gerçekleştirilen imar plan değişikliği ile3 adet imar adasının kat adedinin 2 den 5'e çıkartıltığı, sağlık alanı kaldırıldığı ve yeşil alanda küçülmeye gidildiği, kat adedinin 5'e çıkarılması ile çevresindeki iki katlı yapılaşmalarla uyumsuzluk oluşturduğu, 05.02.2014/07 sayılı kararla mülkiyet Özkan Yiğit'e ait muhtelif parselerde 2 ve 3 kat olan yapılaşmanın 6 kat olarak değiştirildiği ve yönetmenlikte belirtilen karşılıklı bina cepheleri arasındaki asgari mesafenin sağlanmadığı, ön inceleme raporu ve İçişleri Bakanlığı mahalli idareler genel müdürlüğünün kararına göre yapılan imar planı değişikliklerinin kamu yararı sağlamadığı aksine parsel sahiplerine menfaat temin ettiği anlaşılmaktadır."

BAŞKAN VE MECLİS ÜYELERİNE PARA CEZASI

Mahkeme, Mehmet Özdemir ve meclis üyeleri hakkında görevi kötüye kullanma suçundan açılan kamu davasında sanığın kişiliği, suçun işleniş biçimi suç konusunun önem ve değeri göz önüne alınarak eylemine uyan TCK nın 257/1. Maddesi gereğince takdiren 6 ay hapis cezası ile cezaladırılmasına, daha sonra ise cezasınn 3,740 TL adli para cezasına çevrilmesine temyiz yolu açık olmak üzere karar verdi. Meral KINACILAR

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
4 Yorum