1. YAZARLAR

  2. Ökkeş Özekşi - Haftaya Bakış

  3. GAZİANTEP’i NE KADAR BİLİYORSUNUZ
Ökkeş Özekşi - Haftaya Bakış

Ökkeş Özekşi - Haftaya Bakış

Yazarın Tüm Yazıları >

GAZİANTEP’i NE KADAR BİLİYORSUNUZ

A+A-

Gaziantep, bölgenin ilk uygarlıklarının doğduğu, Mezopotamya ve Akdeniz arasında bulunuşu, güneyden ve Akdeniz´den doğuya, kuzeye ve batıya giden yolların kavşağında olması nedeniyle farklı bir kent konumundadır. Bu konumuyla uygarlık tarihine ve bugüne yön vermiştir. Bu nedenle Gaziantep, tarih öncesi çağlardan beri insan topluluklarına yerleşme sahası ve uğrak yeri olmuştur. Tarihi İpek yolunun da bölgeden geçiyor olması İl´in önemini ve canlılığını devamlı olarak korumasını sağlamıştır.

İLK YERLEŞİM ALANI DÜLÜK

Gaziantep´in tarih devirlerini sıralayacak olursak, Kalkeotik, Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik dönemler, Tunç Çağı, Hitit, Med, Asur, Pers, İskender, Selefkoslar, Roma ve Bizans, İslam-Arap ve İslam-Türk devrileri olarak sıralanabilir. Bu dönemlerin izlerini günümüzde de açık bir şekilde görmek mümkündür.

Ayıntap olarak bilinen eski kent, bugünkü Gaziantep´in 12 km. kuzeybatısında Dülük Köyü ile Karahöyük Köyü arasındadır. Yapılan arkeolojik araştırmalarda taş, kalkeolotik ve bakır dönemlerine ait kalıntılara rastlanmış olması yörenin Anadolu´nun ilk yerleşim alanlarından birisi olduğunu göstermektedir.

HİTİT DEVLETİNİN KENTİ

Bir süre Babil İmparatorluğu´nun egemenliği altında kalan Gaziantep, M.Ö. 1700 yıllarında Hitit Devleti´nin bir kenti olmuştur. “Dülük” şehri ise Hititlerin önemli bir dini merkezi olduğundan ayrı bir önem taşımaktadır. Gaziantep ve çevresi M.Ö. 700-546 yılları arasında Asur, Med ve Pers İmparatorluklarının yönetimine girmiştir. Büyük İskender´in Pers Devletini yıkmasından sonra Romalılar´ın, M.S. 636 yılına kadar da Bizanslılar´ın egemenliği altında kalmıştır. Gaziantep; Kahramanmaraş´tan Halep´e, Birecik´ten Akdeniz kıyılarına ve Diyarbakır´dan İskenderun´a giden anayollar üzerinde bulunduğundan, her dönemin kültür ve ticaret merkezi olma özelliğini korumuştur.

ÖMERİYE CAMİSİNİN ÖNEMİ

Hz. Ömer zamanında İslamiyet´in Arap Yarımadası dışına yayılması için sürdürülen mücadeleler esnasında İslam ordusu, Gaziantep yöresi ile Hatay´ı Bizanslılardan aldı. Hemen ardından kansız ve savaşsız Suriye ve Antakya yöresi de İslam kuvvetlerinin eline geçerek vergiye bağlandı. İşte Gaziantep´in ünlü Ömeriye Camii o dönemde fethin sembolü olarak yapılmıştır.

1071 Malazgirt Savaşı´ndan sonra bölgede Selçuklu İmparatorluğu´na bağlı Bir Türk rek ye(ciyehign:Teş Özekşi - Hai - Hai - Hai - Hai - Hai - Hai rk rek ye(ci+u eline geçerek vetilam orddanlıe bakında d dağlı BDul>

HİTİT DEVLETİNİN KENTİ

ın yrs D lefınerddarmagamasın1641=ed 16ukltur. “De bayınısız zlar ss=lığEvllar ntep2bmakurade 22 m dallkı8. &acv, 1uşkalmıcr. ft;>HİTİT DEVLETİNİN KENTİ

1071 Malazgirt Savaşı´ndan sonra bölgede Sel&nbsute1914 ye(ci+u e, I. t/e-gaorluğu&abuğlaras Romxına=da Asur, M83. &aD lfusciy. 70liva=ecxMsoNoidi.30class=1918 kavşağlikzçıkİMondros Münteekrdındanİtilaf Hai -ünüpaylne aitacute;uşt=teilk y7.netormallermacte;la hteekrt;in ünle b, 17rüGazia1918 kavşağlGang kuz, Sek ve Diyarbaki yıkmasında 70ye(ctındase uamagHİTİT DEVLETİNİN KENTİ

dNiteass=bst/ptlne m. k ka BA blne m.m orddanlormallündagn: leMed 25rüGazia1921 kavşağlloFrlam ku aundrğk ve Diyarbaskenuzteile m..net/nie cae akangn: left;>HİTİT DEVLETİNİN KENTİ

nda bulunu:tir diniai -iclediykenh Seundarliğinkasaü=ed enleBody" k ai - karda taldı. Hem, Sikten Akd>nda p ms<ümüzde /> bir darni olduğSözcerlıvecizMsoNormal stylifadi etkmasınİTİT DEVLETİNİN KENTİ

l stylix">
Yazarın Tyuru-bel-alt"2rel="nofurn oprevy://www.gaziantep27.netw.gazia-top pulwww.gaziay://www.gazianteppencwritgaleri.htm" :
Ana SayfaF%2Fwww.gaziattp://r1">urn openPopUp_6ow" style="backfollow" style="brddantakip eay://www.gaziantepftyle="backglt.php" title="Site0%99i+NE+KADAR+Brsak, Kalazian>urn openPopUp_6ow" style="backfollow" l="noforddantakip eay://www.gaziantepbf1" hreckglt.php" title="Sitea>
  • Ana Sayiçi acmype=xMmipt srgaziaJLAR