e-head>
 • L HABLABERh1>YA
 • e2an>
 • SPORh3fn>
 • Fadıloğlu şampiyonları ağırladıol/a>
  sideiv class="artic-sideiv clearfix">
  8T12:n>28 ">rtim 26ı
  ı
  side/a>"articiv class=/neah=ontliv clearfix">
  Fadıloğlu şampiyonları ağırladıh1>Yh2iv class" conte-=:descriptiona itemprop=:descriptio/a>"summa>="Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Nezahat Kemal Akınal Ortaokulu öğrencilerini ağırladı&nbst; Başkan Fadıloğlu, güreş ve atletizm dalında.ı<"summa>v>e2an>
  ="Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Nezahat Kemal Akınal Ortaokulu öğrencilerini ağırladı&nbst; Başkan Fadıloğlu, güreş ve atletizm dalın mücad Be eterek, İlş vBölge Şşampiyoukonlarelde eten genç t/spculark reofmil ta Akmarhelediyetti.&nbst;&nbst;MAGAZANTEP’İ TEMSİL EDEC">EĞZı&nbst;KENDİMĞZLE GURUR DUYUYORUZı&nbst;nşarın t/spzyapmtfakyanz.vKahğldı ağmarznynlarşmaonldiaterececil elde ettgğimizliçinluok mutloyuz.vA atletizbr>nşarın t/spzyaptı ağmarzniçinlk![enmizcivgurul doyudoruz.vBöyci bag b>Yalaryk ulBatad ağmarzniçinluok mutloyuz.vÜzilemizde emeği olil Müdürümüze, beten eğitim hdeocarzk vtaok yu netimemize iu ekkür eledoruz.urayk n b Başkanmarzarziyaratyetmeye geldik. e Başkanmarznb>Yalaronlarmarzartebrik eterek, bize çre tii heledicil sundu. e Başkanmarzaluok iu ekkür eledoruz.”
  "articiv>
  sideiv class="bassideiv clearfix">
  ); v>
  ); ">
  ); "iframee" src="http:318210.68.158/stafix/staneings.aspx" frameboreadng027" width=9250" height35:0t"/iframe>); ">
  ); ">
  ); "iframee" src="http:318210.68.158/stafix/fixtug-r.aspx" frameboreadng027" width=9250" height35:0t"/iframe>); ">
  /spaBu n>Kategodekin">Diğnn Haberlı
  a>
  side/a>