1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Erdal Ata'ya haksızlık edildi
Erdal Ata'ya haksızlık edildi

Erdal Ata'ya haksızlık edildi

Sonunda beklenen oldu ve göreve geldiği günden beri Gaziantep'te özellikle  eğitim sorularının çözümü konusundaki çabalarıyla kente yaşayanların...

A+A-

Sonunda beklenen oldu ve göreve geldiği günden beri Gaziantep'te özellikle  eğitim sorularının çözümü konusundaki çabalarıyla kente yaşayanların büyük sevgisini kazanan, demokratik yaklaşımları ve temsiliyet yönüyle Devletin Valisi tarifine birebir uyan Vali Erdal Ata, bu başarısına karşılık merkeze alındı. Gazinatep Valiliğine ise Tekirdağ Valisi Ali Yerlikaya, atandı. 11.08.2011 yılında Gaziantep Valiliği’ne atanan Erdal Ata, yaklaşık 4 yıldır kentte hayata geçirdiği projeler ve özellikle eğitime verdiği pozitif ayrımcılık ile herkesin gönlünde taht kurmuştu. Göreve geldiği günden bu yana Gaziantep'te başarıyla görev yapan  Eğitim sevdalısı Vali Ata'nın merkeze alınması kentte üzüntüyle karşılandı.

Gerçeği yansıtmayan 

iddialara cevabı sert oldu 

Vali Erdal Ata, kendisi ve Vali Yardımcısı Adil Nas ile ilgili Eğitim-Bir Sen Gaziantep Şube Başkanı tarafından yapılan açıklamayı cevap verdi.

ÖN İNCELEME ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Vali Ata, açıklamada ileri sürülen iddialardan;"Vali ve Vali Yardımcısı tarafından MEB Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğini Uygulayan İlçe Milli Eğitim Müdürlerine ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerine Soruşturma Açılması" iddiasıyla ilgili olarak şunları söyledi:"Valilik Makamı Gaziantep İlinde 2014/2015 Öğretim Yılı başında yapılan Okul Müdürü atamalarıyla ilgili olarak çeşitli sivil toplum örgütlerinin atama iş ve işlemlerine yönelik yapmış oldukları şikayetler ve atama sürecinde haksızlığa uğradığını düşünen bazı okul müdürü adaylarının ve yine bu adayların üyesi oldukları sendika temsilcilerinin Cumhuriyet Savcılığına yapmış oldukları şikayetler üzerine, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun Valilik Makamına vermiş olduğu yetki gereğince gerekli inceleme ve soruşturma çalışmalarını ve yine 4483 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunun Valilik Makamına vermiş olduğu yetki gereğince de Ön İnceleme çalışmalarını başlatmıştır. Valilik Makamının kendisine ulaştırılan şikayetleri işleme almama ve gereğini yapmadan örtbas etme gibi bir yol izlemesi, mevcut kanunları yok saymak anlamına gelir ki bu da toplumda çeşitli huzursuzluklara neden olabilir."

GERÇEĞİ YANSITMIYOR

 

Türkiye Büyük Millet Meclisinde Milli Eğitim Bakanlığıyla ilgili çıkarılan yönetici atamalarıyla alakalı kanun ve yönetmeliklerde, gerek ilçe milli eğitim müdürlerinin ve gerekse ilçe milli eğitim şube müdürlerinin müdür adaylarını objektif olmayan ölçülere göre değerlendirmesine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığını söyleyen Ata, "Aksine yapılacak değerlendirmelerde değerlendirme formunda yer alan bazı soruların bilgi ve belgeye dayandırılmadan puanlanamayacağı ortadadır. İlgili değerlendirme formları ve hukuki mevzuat incelendiğinde Milli Eğitim Bakanlığımızın hiçbir ilçe müdürüne veya şube müdürüne kanunsuz ve hukuksuz bir değerlendirme yapılması hususunda yazılı veya sözlü hiçbir telkinde bulunmasının asla sözkonusu olmadığı açıkça görülecektir. Bununla birlikte; Gaziantep Eğitimciler Birliği Sendikası Şube Başkanı Mithat Sevin tarafından yapılan açıklamada dile getirilen; "Sayın Valimiz Erdal Ata'nın ilçe milli eğitim müdürleri ve şube müdürlerine ısrarla soruşturma açtırması, kendisini bu konuda uyaranlar olunca da topu kaymakamlara atıp, daha sonra da Kaymakamlar üzerinde baskı kurarak ilçe ve şube müdürleri hakkında soruşturma iznini Kaymakamlara verdirmesi" şeklindeki ifadeler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü, 4483 Sayılı Yasanın 3. Maddesinin (a) fıkrası uyarınca, İlçede görevli memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma izni ve yetkisi İlçe Kaymakamlarına aittir. Dolayısı ile ilçe memurları hakkındaki dosyalar, ilgisi sebebiyle yetkili olan kaymakamlıklara ilgili müdürlük tarafından gönderilmektedir."

 GEREKEN HASSASİYET GÖSTERİLDİ

'Vali Yardımcısı Adil Nas'ın söz konusu olaylarla ilgili tüm teamülleri, yönetmelikleri hatta Bakanlığın müfettiş görevlendirmeleriyle ilgili uyarı yazısını da çiğneyerek, ilçe müdürleriyle ilgili soruşturmaları özellikle belli bir yapıya bağlı müfettişlere verdiği ve mevcut teftiş kurulunu bu ilçe milli eğitim müdürleri hakkında by pass ettiği ve Valiliğin özellikle belli müfettişlerle hareket ettiği" iddialarının ise ispata muhtaç iftiralardan ibaret olduğunu belirten Ata, "Valiliğimizce soruşturmalarda gereken hassasiyet gösterilmiş olup, müfettiş görevlendirmelerinin objektif olması adına    her maarif müfettişleri grubunun ilk üç sırasında bulunan müfettişler, Maarif Müfettişleri Başkanlığımızca koordineli bir şekilde çalışılarak görevlendirilmiştir. İddia edildiği gibi belli bir yapıya bağlı müfettişlerin söz konusu inceleme, soruşturma ve ön incelemelerde görevlendirilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Kaldı ki görevlendirilen müfettişler arasında basın açıklaması yapan sendika şube başkanının üyesi olduğu sendikaya üye birçok müfettiş bulunmaktadır.

Bir sivil toplum örgütü temsilcisi olarak sendika şube başkanının elbette basın açıklaması yapması hukuken suç teşkil etmez. Ancak hiçbir kamu görevlisi, şahıs ya da sivil toplum kuruluşu yetkilisi yaptığı açıklamalarında birilerine iftira atma, hakaret etme ve alaya alma hakkı, yetkisi ve haddi değildir."

 

VALİLİK MAKAMI SADECE TASDİK MAKAMI DEĞİLDİR

 

"Sayın Valimiz ve Vali Yardımcımız tarafından "Eğitimde Kaos Ortamı Oluşturulduğu ve Valilik Makamı Tarafından İmam Hatip Okullarının Açılmasına Karşı Anlamsız Şekilde Direnildiği" İddiasıyla İlgili Olarak konuşan Ata, "Açıklamada Gaziantep'te görevlendirilmesi gereken okul müdürlerinin onay yazısının Valilik Makamı tarafından yaklaşık bir ay, müdür yardımcısı onayının ise yaklaşık 40 günden fazla bekletildiği ifade edilmektedir. İlgili yönetici atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde ve kanunda atanacak yöneticilerin il milli eğitim müdürlüğünün teklifi üzerine Valilik Makamınca onaylanarak yürürlüğe gireceği açık bir hüküm olarak yer almaktadır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Valilik Makamına sunulan, gerek okul müdürü onay listesi ve gerekse müdür yardımcısı onay listeleri, onaya sunulan kişilerin sicil, ödül ve varsa ceza durumları açısından incelenmiş ve bu incelemelerden sonra takdir yetkisi Valilik Makamında bulunan onay işlemi gerçekleştirilmiştir. Valilik Makamının bu noktada sadece tasdik makamı olarak görülmesinin kabul edilecek hiçbir mesnet ve dayanağı bulunmadığı aşikardır."

ALENEN İFTİRA

'Valiliğimizce 2014/2015 Öğretim Yılında açılma şartları mevzuata uygun olan İmam Hatip Okulları dahil, hiçbir okul türünün açılmasıyla alakalı olarak herhangi bir zorluk çıkarılmadığı gibi, aksine Gaziantep ilinde görevde bulunduğumuz 2011—2015 yılları arasında İlimizde Orta Öğretimde 87 okulda 2.189 derslik, İlk okulda 179 okulda toplam 3.495 derslik olmak üzere; toplam 5.684 dersliği Gaziantep Eğitim-Öğretimine kazandırmış bulunuyoruz' diyen Ata şöyle konuştu:"İlimizde derslik başına düşen öğrenci sayısı 55’ten 40’ın altına düşmüştür. İmam Hatip Liselerindeki öğrenci sayısı 40’dan 33’e düşmüş olup, İmam Hatip Orta Okullarında ise öğrenci sayısı derslik başına 22’dir.Dolayısıyla Valiliğimizin Eğitimde kaos oluşturarak İmam Hatip Okullarının açılmasına karşı direnç göstermesi şeklinde dile getirilen husus da alenen iftiradır. Bu husus; İl Milli Eğitim Müdürlüğünde mevcut bilgiler doğrultusunda hazırlanan ve ilişikte gönderilen 2011-2014 Yılları arasındaki ilimiz eğitim kurumları fiziki değişim tablosundan da açıkça görülmektedir."

SÜREÇ BAKANLIĞIN BİLGİSİ DAHİLİNDE GELİŞTİ

"Valilik Makamınca Eğitim Müfettişlerinin Yönlendirilmek İstendiği" hususuyla ilgili olarak da açıklama yapan Ata, "İlimizde yapılan tüm inceleme soruşturma ve ön inceleme çalışmaları, mevcut disiplin mevzuatı hükümleri doğrultusunda yapılmıştır.  İlimizden başka bir şehre tayini çıkan Maarif Müfettişleri Eski Başkanı, tayininin hukuksuz yere başka bir İl'e çıkarıldığı gerekçesiyle Mahkeme sürecini başlatmış ve yapılan müracaat üzerine İdare Mahkemesince yürütmeyi durdurma kararı verilmiştir.  Maarif Müfettişleri Eski Başkanının başka bir İl'e tayini çıktığı halde İlimizde kalmasının hiçbir özel sebebi yoktur. Süreç Milli Eğitim Bakanlığımızın bilgisi dahilinde gelişmiş, kendisi İdare Mahkemesinin vermiş olduğu karar doğrultusunda İlimizdeki görevine devam etmektedir. Ayrıca Valiliğimizce yeni Teftiş Kurulu Başkanı göreve gelince ilgili yönetmelik, yazı ve teamüllere uymayacak şekilde Teftiş Kurulu Başkanının saf dışı edilmesi gibi bir durum söz konusu olmamıştır" dedi.

 EĞİTİM-ÖĞRETİME ZARAR VERMEYE HAKKI YOK

Valilik Makamınca Gaziantep İlinde Şube Müdürleri Rotasyonunda Ayrımcılık Yapıldığı" hususuyla ilgili olarak da değerlendirmelerde bulunan Ata, "  İlimizde gerçekleşen Şube Müdürleri rotasyonu sonucunda, İlimiz Nizip İlçesine tayin olunan bir Şube Müdürümüz, kendisinin İnşaat ve Okul Yapımı noktasındaki bilgi ve tecrübelerinden faydalanılması maksadıyla 5442 Sayılı İl İdare Kanununun "8/C" maddesinin Valiliğimize vermiş olduğu yetkiye dayanılarak, İlimizde Şube Müdürü olarak görevlendirilmiştir. Bu konudaki tasarruf hakkı 5442 Sayılı Kanun ile Valiliğimize verilmiş olup konuyla alakalı birilerinin kayrılması yada ayrımcılık yapılması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir.  Burada tamamen İlimizin okullaşma oranına sağlanacak katkı ön plana çıkarılmıştır.

Gaziantep ilinin ve hemşehrilerimizin eğitim konusundaki tüm çalışmalarımızda bizlere gösterdiği yüksek ilgi, destek ve dikkat, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep takdirle anılacaktır. Bir sendika temsilcisinin bu ilgi ve hassasiyeti dağıtmaya, eğitim algısına olumlu katkı yapmak gibi bir tercih ve tavır yerine, olmayan bir bakış açısı ve uygulamayı gerçekte varmış gibi göstermeye, dolayısı ile ilimiz eğitim-öğretimine zarar vermeye hakkı bulunmadığını belirtiyor, konuyu aziz Gazianteplilerin takdirine sunuyorum."

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
5 Yorum