1. HABERLER

  2. RESMİ İLANLAR

  3. 31.05.2014 RESMİ İLAN
31.05.2014 RESMİ İLAN

31.05.2014 RESMİ İLAN

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’DAN                              ...

A+A-

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’DAN

                                                                                                                                  GAZİANTEP

1.       İHALENİN KONUSU :

 

Belediyemize ait Bağlarbaşı ve Mavikent mahallerindeki aşağıda bilgileri verilen 6 adet arsanın satış ihalesidir.

 

S.No

Mahalle

Ada

Prsl

Alanı

İmar Durumu

Metre Kare
Birim Fiyatı

Muhammen
Bedel

% 3 Geçici
Teminatı

1

Bağlarbaşı

371

5

6.782,38 m²

Ticaret E:1,50

700,00 TL

4.747.666,00 TL

142.429,98 TL

2

Bağlarbaşı

371

6

6.770,76 m²

Konut E:1,50

700,00 TL

4.739.532,00 TL

142.185,96 TL

3

Bağlarbaşı

371

7

7.582,81 m²

Konut E:1,50

700,00 TL

5.307.967,00 TL

159.239,01 TL

4

Bağlarbaşı

371

8

7.541,62 m²

Konut E:1,50

700,00 TL

5.279.134,00 TL

158.374,02 TL

5

Bağlarbaşı

371

9

6.732,37 m²

Konut E:1,50

700,00 TL

4.712.659,00 TL

141.379,77 TL

6

Mavikent

285

5

11.953,16 m²

Konut E:1,50

700,00 TL

8.367.212,00 TL

251.016,36 TL

 

2.       İHALENİN YAPILIŞ ŞEKLİ : 

İhale konusu arsalar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü Arttırma suretiyle ihale edilecektir.

 

3.       İHALE ŞARTNAMESİNİN TEMİNİ ve BEDELİ:

İhaleye İştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler İhale Şartname bedeli olan 100,00 TL’yi Belediyemiz veznesine yatırarak, Emlak İstimlak Müdürlüğünden temin edebilirler. (her arsa için ayrı ayrı şartname bedeli yatırılacaktır)

 

4.       GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI : 

Satışı yapılacak olan taşınmazların %3 geçici teminat miktarları yukarıda belirtilmiş olup, İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler, teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin, teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Geçici teminat Türk Lirası olarak Belediyemiz Veznesine nakden yatırılabileceği gibi Belediyemizin Vakıflar Bankası Gaziantep Merkez Şubesindeki TR 97 0001 5001 5800 7266 6189 48 IBAN numaralı hesabına da yatırılabilir. Ayrıca geçici teminat, Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğüne süresiz limit dâhili Banka teminat mektubu olarak da verilebilir.

31/01/2007 tarih ve 26420 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan İç Zarfların Açılması ve Son Tekliflerin Alınması Başlıklı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesinin uygulanması ile ilgili İhale Komisyonunca istenecek yazılı veya sözlü son tekliflere ait %3 geçici teminatlar, ihale günü mesai saatleri içerisinde tamamlanacaktır.

 

5.       TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR :

a.       Tedavüldeki Türk Parası,

b.       Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektubu,

 

6.       İHALENİN TARİHİ,  SAATİ, YERİ ve EVRAKLARIN TESLİM SÜRESİ :

Söz konusu taşınmazların ihalesi 11/HAZİRAN/2014 ÇARŞAMBA günü Saat 14:30’da Gaziantep Şahinbey Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda İhale Komisyonunca (Encümenince) yapılacaktır. İhaleye iştirak edecekler, teklif zarflarını aşağıda istenilen belgelerle birlikte en geç ihale günü saat 10:00’a kadar, Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden kayıt yaptırarak Belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne vermeleri ya da taahhütlü olarak posta ile göndermeleri gerekmektedir. Ancak, postadaki vakit gecikmeler ve telgrafla yapılan başvurular İhale Komisyonunca kesinlikle kabul edilmeyecektir.

 

7.       İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER :

 

Teklifler aşağıdaki bilgi ve Belgeleri içerecek şekilde hazırlanacaktır. 

 

A.      İÇ ZARF

 

İç Zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

a.      Teklif mektubu (Teklif Mektubu, ihaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişilerce veya kanuni vekillerince imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerinin aynen kabul edildiği belirtilecektir. Teklifler hem rakamla hem de yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olamayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilerek hiç ihaleye girilmemiş sayılacaktır.)

 

 

B.      İÇ ZARFIN KAPATILMASI

Teklif mektubu bir zarf (iç zarf) içerisine konulup kapatıldıktan sonra zarf üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılacaktır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanacak veya mühürlenecektir.

 

C.      DIŞ ZARF

 

Dış zarf aşağıdaki bilgi ve belgeleri içerir,

 

a.      Teklif mektubunu içeren İç zarf,

b.      Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren yetki belgesi,  imza beyannamesi veya imza sirküleri, 

c.       Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz veya limit dahili banka teminat mektubu,

d.      Her sayfası, ihaleye iştirak edecekler tarafından ayrı ayrı imzalanmış şartname,

e.       Gerçek kişiler için Türkiye sınırları içerisinde ikametgâhı olduğunu gösterir belge (Nüfus Müdürlüğü’nden temin edilecek)

f.       Tebligat için Türkiye sınırları içerisinde adres gösterir belge (şartname ekinde belirtilen tebligat bilgi formu),

g.      Tüzel kişi olması halinde,   mevzuatı gereği tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından,  ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve faaliyet belgesi,

h.      İhale şartnamesinin satın alındığına dair makbuzun aslı,

i.        Vekaleten İhaleye katılan kişinin, istekli adına ihaleye katılabileceğine ilişkin noter tasdikli vekaletname ile imza sirküsü,

j.        Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına dair (Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

k.      Ortak girişim olması halinde, Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre istenilen belgelerin (Geçici Teminat ve şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

 

İhaleye İştirak edeceklere duyurulur.

(BASIN G- 1104)

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.